Setup Menus in Admin Panel

Excel för Mac

248DELTAGARE

Lär dig arbeta självständigt i Excel för Mac på ett strukturerat sätt. Oavsett om du är nybörjare eller har arbetat i Excel tidigare kommer du att ha mycket nytta av denna kurs i Excel för Mac. Självklart får du en rejäl genomgång av programfönster, menyflikar, kopiering, inklistring, förflyttningar och markeringar. I kursen lär du dig hantera olika slags diagram och skapa överskådliga kalkyler med formler och funktioner. Vidare kommer du att kunna hantera utskrifter och formatering på ett effektivt sätt, samt lära dig sortera och filtrera i listor och självklart hemligheterna bakom Exceltabeller.

Efter kursavsnitten har du möjlighet att göra kunskapstester för att verifiera dina framsteg. När du är färdig med kursen erhåller du ett kursintyg från Infocell där det står att du genomgått kursen.

Som e-Learningkund har du tillgång till vår support. Via vår livechat kan du chatta med oss direkt eller skicka ett meddelande. Vi supportar alla frågor som berör utbildningen och utbildningsmaterialet.

Kursplan

Introduktion till Excel
Programfönstret 00:06:00
Menyfliksområdet och Arkivmenyn 00:07:00
Snabbåtkomstfältet 00:04:00
Visningslägen och zoomning 00:06:00
Mac Quiz – Introduktion till Excel Obegränsad tid
Grundläggande Excel
Flytta cellmarkören 00:10:00
Markera områden och celler 00:11:00
Inmatning och redigering 00:08:00
Rader och kolumner 00:15:00
Cellers olika ytor och innehåll 00:08:00
Klippa ut, Kopiera & Klistra in 00:07:00
Ångra och gör om ångra 00:03:00
Autofyllning 00:09:00
Förstå och skapa formler 00:09:00
Länkar i arbetsböcker 00:08:00
Mac Quiz – Grundläggande Excel Obegränsad tid
Format och Layout
Grundläggande formatering 00:11:00
Enkla Talformat 00:07:00
Talformat för datum och tid 00:09:00
Formatpenseln – kopiera format 00:03:00
Hantera kalkylblad 00:08:00
Mac Quiz – Format och Layout Obegränsad tid
Formler och Funktioner
7,5 summeringsmetoder 00:11:00
Formel kopiering 00:06:00
Standardfunktioner 00:04:00
Funktionerna ANTAL och ANTALV 00:12:00
Formler mellan kalkylblad 00:09:00
Absoluta och relativa cellreferenser 00:12:00
Mac Quiz – Formler och Funktioner Obegränsad tid
Villkorsstyrd formatering
Introduktion till Villkorsstyrd formatering 00:09:00
Regler för cellmarkering 00:04:00
Dubblettvärden m.m. 00:04:00
Hantera data
Sortera rader 00:09:00
Sorteringsordning 00:05:00
Sorteringsalternativ 00:07:00
Filter 00:06:00
Filteralternativ 00:05:00
Snabbfyllning 00:09:00
Fördelar med Exceltabeller 00:11:00
Mac Quiz – Hantera data Obegränsad tid
Utskrift
Utskriftsinställningar 00:04:00
Utskriftsalternativ 00:00:00
Sidhuvud och sidfot 00:03:00
Utskriftsområde 00:03:00
Mac Quiz – Utskrift Obegränsad tid
Diagram
Infoga diagram 00:07:00
Diagramdesign 00:05:00
Diagramformat 00:03:00
Justera diagram 00:03:00
Diagraminställningar 00:07:00
Mac Quiz – Diagram Obegränsad tid
Vyer & inställningar
Låsa rubrikrader 00:03:00
Visa flera kalkylblad samtidigt 00:03:00
Begränsa kalkylbladets visning 00:04:00
Spara som olika filformat 00:02:00
Excelinställningar 00:04:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel