Setup Menus in Admin Panel

Excel Fördjupning

7065DELTAGARE

Denna kurs ger dig många verktyg att förbättra och förenkla din vardag i Excel samtidigt som du får lära dig smarta tips och tricks som snabbar upp och gör dig till en säkrare Excelanvändare. Bland innehållet finns många diagramavsnitt, massor av användbara Excelfunktioner, villkorsstyrd formatering, dataanalysavsnitt, makron, mallar och skydd samt miniatyrdiagram. Med över 16 timmars effektiv speltid samt omfattande textavsnitt, kunskapstester och nedladdningsbara Excelfiler slår denna kurs konkurrenterna med hästlängder.

Kursplan

Formler och funktioner
Absoluta och relativa cellreferenser 00:17:00
Se resultatet i formelfältet med F9 00:05:00
Fylla tomma celler med data ovan 00:07:00
Quiz XL-FD Formler och funktioner Obegränsad tid
Format och Layout
Flera talformat 00:17:00
Talformat för datum 00:11:00
Anpassade talformat 00:35:00
Kopiera utskriftsformat 00:04:00
Kopiera som bild 00:06:00
Vattenstämpel i Excel 00:05:00
Quiz XL-FD Format och layout Obegränsad tid
Utskrifter
Utskrifter – menyfliken Sidlayout 00:13:00
Utskriftsområde 00:08:00
Sidhuvud och sidfot 00:18:00
Börja sidnumrering med specifik sida 00:04:00
Klassiskt förhandsgranskningsläge 00:04:00
Quiz XL-FD Utskrifter Obegränsad tid
Hantera data
Exceltabell – fördel 1-12 00:10:00
Exceltabell – fördel 13-24 00:11:00
Exceltabeller 00:24:00
Utsnitt till tabeller 00:07:00
Text till kolumner 00:09:00
Infoga rader – t ex infoga varannan rad 00:04:00
Gruppering 00:06:00
Delsummor 00:07:00
Klistra in åtgärd 00:05:00
Klistra in kolumnbredder 00:04:00
Klistra in special – 8 exempel 00:11:00
Rensa dubbletter – ta fram unika poster 00:05:00
Egna anpassade listor 00:06:00
Från webben 00:03:00
Infoga cellområde 00:04:00
Dataverifiering 00:35:00
Felmeddelanden 00:14:00
Expanderbart område 00:09:00
Quiz XL-FD Hantera data Obegränsad tid
Diagram
Att välja rätt diagram 00:27:00
Diagram och kortkommandon 00:06:00
Diagrammallar 00:10:00
Stapeldiagram – positiva/negativa staplar GRATIS 00:06:00
Stapeldiagram, jämföra temperaturer 00:08:00
Staplade stapeldiagram 00:09:00
Soldiagram 00:06:00
Polärdiagram 00:10:00
Ytdiagram 00:09:00
Bubbeldiagram 00:12:00
Miniatyrdiagram 00:50:00
Linjediagram med målintervall 00:07:00
Avvikelsediagram med olika stapelfärger 00:07:00
Bilddiagram 00:08:00
Quiz XL-FD Diagram Obegränsad tid
Pivottabeller
Vad är en pivottabell? GRATIS 00:04:00
Introduktionsavsnitt till pivottabeller 00:19:00
7 punkter att tänka på 00:03:00
Gruppering, fältlista, layout och format 00:14:00
Uppdatera pivottabeller 00:09:00
Delsummor och Totalsummor 00:06:00
Pivotdiagram 00:12:00
Quiz XL-FD Pivottabeller Obegränsad tid
Logiska funktioner
OM [IF] GRATIS 00:11:00
OMFEL 00:09:00
OM-funktionen: Nästla med andra funktioner 00:13:00
OM-funktionen: Nästlade OM-funktioner 00:07:00
OCH-ELLER 00:05:00
Textfunktioner
Textfunktionerna VÄNSTER, HÖGER och EXTEXT 00:09:00
Sammanfoga text 00:08:00
Sammanfoga text/tal och funktionen TEXT 00:18:00
TEXTJOIN 00:15:00
TEXTNUM 00:06:00
RENSA & STÄDA 00:06:00
SÖK & HITTA 00:08:00
BYT.UT & ERSÄTT 00:13:00
REP (REPT) 00:06:00
LÄNGD GRATIS 00:06:00
Quiz XL-FD Textfunktioner Obegränsad tid
Tids- och datumfunktioner
Datum, grundläggande 00:06:00
IDAG (TODAY) 00:04:00
VECKODAG 00:12:00
VECKONR och ISOVECKONR 00:06:00
ÅR, MÅNAD, DAG 00:04:00
Tid, grundläggande 00:11:00
Quiz XL-FD Tids och datumfunktioner Obegränsad tid
Matematiska funktioner
DELSUMMA 00:06:00
SUMMA.OMF och SUMMA.OM 00:24:00
PRODUKTSUMMA 00:15:00
Avrundningsfunktioner 1 00:07:00
Avrundningsfunktioner 2 00:07:00
Quiz XL-FD Matematiska funktioner Obegränsad tid
Letaupp och referensfunktioner
LETARAD-funktionen 00:38:00
FORMELTEXT 00:05:00
Quiz XL-FD Letaupp och referensfunktioner Obegränsad tid
Finansfunktioner
PERIODER (NPER) 00:06:00
RÄNTA (RATE) 00:06:00
SLUTVÄRDE (FV) 00:07:00
BETALNING (PMT) 00:07:00
Statistikfunktioner
RANG 00:11:00
ANTAL.OMF 00:05:00
MAXIFS 00:09:00
Skydd och formulär
Allmänt om lösenord och skydd 00:06:00
Filskydd 00:05:00
Skydda celler i kalkylblad 00:07:00
Skydda arbetsbok 00:03:00
Skydda VBA-kod 00:03:00
Dataformulär 00:04:00
Excelmallar 00:04:00
Quiz XL-FD Skydd och formulär Obegränsad tid
Hyperlänkar
Hyperlänkar i Excel 00:09:00
Innehållsförteckning med hyperlänkar 00:04:00
Hyperlänkar till bilder & objekt 00:02:00
Hyperlänka till enskilda cellreferenser 00:03:00
Quiz XL-FD Hyperlänk Obegränsad tid
Villkorsstyrd formatering
Trattdiagram med datastaplar 00:05:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel