Setup Menus in Admin Panel

Excel och AI

178DELTAGARE

Ta hjälp av AI för att jobba mer effektivt med Excel. Lär dig olika knep att lösa Excelproblem med t ex Chat GPT eller Bing Chat. Skapa VBA-kod, DAX-formler eller automatisera ditt Excelarbete effektivt med AI.

Kursplan

Inledning
Välkommen till Excel och AI GRATIS 00:02:00
Chat GPT – Bing Chat – Copilot – Bard 00:06:00
GPT-3.5 vs GPT-4 00:04:00
Promptning - viktigast av allt
Promptning – viktigast av allt 00:15:00
Chat GPT – Custom Instructions 00:02:00
Chat GPT – anpassade GPTs 00:04:00
Praktiska exempel - del 1
Excelformler – del 1 00:04:00
Excelformler – del 2 00:06:00
Excelformler – del 3 00:06:00
Excelformler – del 4 00:06:00
AI-plugins i Excel
Excel Labs – del 1 00:05:00
Excel Labs – del 2 00:05:00
Excel Labs – del 3 00:04:00
AI-aided Formula Editor 00:07:00
Praktiska exempel - del 2
DAX-formler med Chat GPT 00:06:00
VBA med Chat GPT 00:04:00
Bifoga filer och få tillbaka filer 00:05:00
Dataanalys
Analysera data med Chat GPT 00:14:00
Hantera text och bild
Sammanfatta text från PDF-fil 00:03:00
Skapa bilder 00:05:00
10 inbyggda AI-verktyg i Excel
Snabbfyllning – AI Light 00:07:00
Kolumn från exempel 00:04:00
Snabbanalys – AI 00:05:00
Rekommenderade diagram – AI 00:03:00
Rekommenderade pivottabeller – AI 00:02:00
Analysera data – AI 00:03:00
Prognos – AI 00:03:00
Data från bild – AI 00:04:00
Datatyper – AI 00:05:00
Dynamiska matrisfunktioner – AI 00:05:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel