Setup Menus in Admin Panel

Excel Pivottabeller

Detta är en riktig crash-course i pivottabeller! Med över 40 kursavsnitt innehållande ca 6 timmars effektiv speltid plus text- och bildbeskrivningar lär du dig allt från grunder till riktigt avancerade tillämpningar.

4807DELTAGARE

Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett om du arbetar inom ekonomi, försäljning, ledning eller administration ger denna kunskap dig en kraftig fördel när det gäller att granska och sammanfatta data. Snart är det lika självklart att hantera pivottabeller som att använda autofilter eller diagram.

Pilottabeller och upphovsmannen.

Pito Salas anses av många att vara urfadern till pivottabellen. Under tiden han arbetade hos Lotus Advanced Technology group 1986 uppfann han “kalkylbladskonceptet” som sedan släpptes av Lotus 1989, det hette då Lotus improv. Salas jobbar nu som professor i praktisk dator vetenskap på Brandeis universitet. Microsoft’s version kom 1993, tidigt 1994 kom Microsoft Excel med en ny funktionalitet som hette “PivotTable”. Mer information om Pivottabeller finns att läsa här

Kursplan

Introduktion till pivottabeller
Vad är en pivottabell? GRATIS 00:04:00
Introduktionsavsnitt till pivottabeller 00:19:00
7 punkter att tänka på 00:03:00
Exceltabell – fördel 1-12 GRATIS 00:10:00
Exceltabell – fördel 13-24 00:11:00
Exceltabeller 00:24:00
Grundläggande om pivottabeller
Skapa en pivottabell 00:12:00
Gruppering, fältlista, layout och format 00:14:00
Uppdatera pivottabeller 00:09:00
Visa ett värdefält flera gånger i en pivottabell 00:05:00
Pivottabell baserad på flera tabeller 00:09:00
Externa datakällor 00:05:00
Pivottabellformat
Pivottabellformat GRATIS 00:06:00
Skapa ett eget pivottabellformat 00:07:00
Talformat i pivottabeller 00:05:00
Standardinställningar för pivottabeller 00:05:00
Filtrera, sortera och summera
Filtrera pivottabell 00:14:00
Sortera pivottabell 00:10:00
Delsummor och Totalsummor 00:06:00
Gruppera text, värden och datum
Gruppera text 00:07:00
Gruppera värden 00:06:00
Gruppera datum 00:07:00
Beräkningar och visning av värden
Beräknat fält 00:10:00
Beräknat element 00:10:00
Visa procent, differenser, ackumulerat och rangordna 00:13:00
Varför får jag ANTAL istället för SUMMA? 00:04:00
Distinkt antal i pivottabell 00:05:00
Skapa pivottabeller från rapportfilter 00:05:00
Villkorsstyrd formatering i pivottabeller 00:05:00
Pivotdiagram och utsnitt
Pivotdiagram 00:12:00
Utsnitt 00:12:00
Utsnitt kopplade till flera tabeller och diagram GRATIS 00:10:00
Lås utsnitt GRATIS 00:03:00
Tidslinje 00:05:00
Dashboards och HÄMTA.PIVOTDATA
Dashboard – del 1 00:07:00
Dashboard – del 2 00:08:00
Dashboard – del 3 00:13:00
Dashboard – del 4 00:07:00
Dashboard – del 5 00:11:00
Dashboard – del 6 (HÄMTA.PIVOTDATA) 00:15:00
Dashboard – del 7 00:03:00
Avaktivera/aktivera HÄMTA.PIVOTDATA 00:04:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.495,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel