Setup Menus in Admin Panel

Excel Pivottabeller

Detta är en riktig crash-course i pivottabeller! Med över 40 kursavsnitt innehållande ca 6 timmars effektiv speltid plus text- och bildbeskrivningar lär du dig allt från grunder till riktigt avancerade tillämpningar.

6916DELTAGARE

Pivottabeller är ett kraftfullt verktyg i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett om du arbetar inom ekonomi, försäljning, ledning eller administration ger denna kunskap dig en rejäl fördel när det gäller att granska och sammanfatta data. Detta är en heltäckande kurs i pivottabeller och oavsett om du är nybörjare eller avancerad användare, lovar vi dig att det finns kunskap att hämta för att effektivisera ditt arbete i Excel.

Kursplan

Introduktion till pivottabeller
Vad är en pivottabell? GRATIS 00:04:00
Introduktionsavsnitt till pivottabeller 00:19:00
7 punkter att tänka på 00:03:00
Exceltabell – fördel 1-12 00:10:00
Exceltabell – fördel 13-24 00:11:00
Exceltabeller 00:24:00
Grundläggande om pivottabeller
Skapa en pivottabell 00:12:00
Gruppering, fältlista, layout och format 00:14:00
Uppdatera pivottabeller 00:09:00
Visa ett värdefält flera gånger i en pivottabell 00:05:00
Pivottabell baserad på flera tabeller 00:09:00
Externa datakällor 00:05:00
Pivottabellformat
Pivottabellformat GRATIS 00:06:00
Skapa ett eget pivottabellformat 00:07:00
Talformat i pivottabeller 00:05:00
Standardinställningar för pivottabeller GRATIS 00:05:00
Filtrera, sortera och summera
Filtrera pivottabell 00:14:00
Sortera pivottabell 00:10:00
Delsummor och Totalsummor 00:06:00
Gruppera text, värden och datum
Gruppera text 00:07:00
Gruppera värden 00:06:00
Gruppera datum 00:07:00
Beräkningar och visning av värden
Beräknat fält 00:10:00
Beräknat element 00:10:00
Visa procent, differenser, ackumulerat och rangordna 00:13:00
Varför får jag ANTAL istället för SUMMA? 00:04:00
Distinkt antal i pivottabell 00:05:00
Skapa pivottabeller från rapportfilter 00:05:00
Villkorsstyrd formatering i pivottabeller 00:05:00
Pivotdiagram och utsnitt
Pivotdiagram 00:12:00
Utsnitt 00:12:00
Utsnitt kopplade till flera tabeller och diagram 00:10:00
Lås utsnitt 00:03:00
Tidslinje 00:05:00
Dashboards och HÄMTA.PIVOTDATA
Dashboard – del 1 00:07:00
Dashboard – del 2 00:08:00
Dashboard – del 3 00:13:00
Dashboard – del 4 00:07:00
Dashboard – del 5 00:11:00
Dashboard – del 6 (HÄMTA.PIVOTDATA) 00:15:00
Dashboard – del 7 00:03:00
Avaktivera/aktivera HÄMTA.PIVOTDATA 00:04:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel