Setup Menus in Admin Panel

Excel VBA och makron

2195DELTAGARE

Även om du är en duktig Excelanvändare tar det stopp ibland. Med rätt användning av VBA kan du automatisera och effektivisera ditt arbete i Excel. Kanske behöver du formulera egna funktioner och procedurer, skapa formulär, koppla Excel mot databaser, integrera Excel med andra Office-produkter eller förenkla rapportarbetet med makron. Med Excelkurs VBA och makron får du en omfattande tvådagarskurs med en stabil grund att stå på.

Kursplan

Grundläggande om makron
Lathund VBA 00:00:00
Spela in ett enkelt makro 00:07:00
Byta namn på makro 00:05:00
Genvägar 00:03:00
Kodeditorn 00:03:00
Flera öppna filer 00:03:00
Sortering med makro 00:10:00
Sortering med knapp 00:07:00
Relativa referenser 00:13:00
Skriva ett enkelt makro 00:08:00
Terminologi 00:04:00
Skydda VBA-kod 00:03:00
Variabler och metoder
Introduktion till variabler 00:08:00
Räkna med variabler 00:06:00
Option Explicit 00:05:00
De fyra räknesätten 00:09:00
Stega i kod 00:04:00
Argument 00:05:00
Analysera en uppgift 00:09:00
Flera argument 00:06:00
Funktioner i VBA 00:10:00
Funktioner som samverkar 00:11:00
Public, Private och parametrar 00:06:00
Stega i kod 2 00:04:00
Andra variabeltyper 00:09:00
ByRef och ByVal 00:07:00
Selektioner, loopar och matriser
Selektioner del 1 00:08:00
Selektioner del 2 00:10:00
Jämförelseoperatorer 00:06:00
Logiska operatorer 00:08:00
Multipla villkor 00:12:00
Loopar del 1 00:06:00
Indexerade variabler 00:06:00
Matriser 00:07:00
Läsa data från ark 00:09:00
Skriva data till ark 00:10:00
Bevakningsfönstret 00:04:00
Prestanda 00:10:00
UBound och LBound 00:07:00
UsedRange 00:09:00
Sista raden 00:08:00
Loopar del 2 00:06:00
Vanliga funktioner och objekt
Tid och datum 00:07:00
MessageBox (MsgBox) 00:10:00
Strängfunktioner 00:08:00
Använda kalkylbladets funktioner 00:08:00
Knappar och händelser 00:11:00
Placering av knappar 00:05:00
Loopen For Each 00:06:00
Konstanter och bra kodning 00:06:00
Namngivna områden och bra kodning 00:03:00
Bibliotek och bra kodning 00:14:00
Formulär
Introduktion till formulär 00:10:00
Listor och defaultvärden 00:07:00
Kontroll av värden 00:07:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • 2.495,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel