Setup Menus in Admin Panel

OneNote

3381DELTAGARE

OneNote är ett fantastiskt program med många möjligheter och som håller ordning och redan på dina anteckningar. Släng dina pappersanteckningar och sköt det via dator, mobil eller läsplatta och få åtkomst när som helst till ALLA dina anteckningar. OneNote är tätt sammanflätat med övriga Officeprogram som Excel, Word, PowerPoint och Outlook.

Du kan enkelt bifoga eller skapa en Excelkalkyl i OneNote, länka till en webbsida, bifoga bilder och filmer, spela in ljud, klippa in skärmurklipp från nätet, skapa egna pennanteckningar och formatera text och bild snabbt och effektivt i OneNote.

Denna kurs är heltäckande och behandlar det du behöver för att börja använda programmet OneNote i din dator och appen OneNote på läsplattor och mobiler effektivt för dina framtida anteckningar.

Kursplan

OneNote kursavsnitt
Kursinnehåll OneNote 00:01:00
1 Vad är OneNote
Vad är OneNote 00:02:00
OneNote på olika enheter 00:02:00
Öppna OneNote 00:02:00
Övning: Öppna OneNote 00:00:00
2 Anteckningsböcker
Skapa anteckningsbok 00:04:00
Spara i OneNote 00:02:00
Stänga anteckningsböcker 00:03:00
Övning: Skapa anteckningsbok 00:00:00
3 Anteckningar
Skriva anteckningar 00:06:00
Grammatik 00:02:00
Övning: Anteckningar 00:00:00
4 Sidor & Avsnitt
Skapa Sidor 00:04:00
Skapa Avsnitt 00:04:00
Avsnittsgrupper 00:05:00
Skriv ut i OneNote 00:02:00
Övning: Sidor och Avsnitt 00:00:00
5 Rita
Menyfliken Rita i OneNote 00:06:00
Övning: Rita 00:00:00
6 Infoga
Menyfliken Infoga och tabeller 00:02:00
Infoga bilder i OneNote 00:05:00
Bifoga bilagor 00:06:00
Infoga Symboler och Snabbanteckningar 00:06:00
Övning: Infoga 00:00:00
7 Sök, Taggar - Flaggor
Söka i OneNote 00:04:00
Taggar – Flaggor 00:05:00
Övning: Sök och tagga 00:00:00
8 Länkar & Mallar
Länkar i OneNote 00:07:00
Mallar i OneNote 00:06:00
Övning: Länkar och mallar 00:00:00
9 Dela & Historik
Dela anteckningsbok 00:06:00
Öppna delad anteckningsbok 00:03:00
Sluta dela anteckningsbok 00:03:00
Historik 00:04:00
Övning: Dela och Historik 00:00:00
10 OneNote och andra program
OneNote som skrivare 00:04:00
OneNote och Outlook 00:08:00
OneNote och Teams 00:03:00
Övning: OneNote och andra program 00:00:00
Quiz – OneNote Obegränsad tid
Kortkommandon i OneNote 00:00:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel