Setup Menus in Admin Panel

OneNote

857DELTAGARE

OneNote är ett fantastiskt program med många möjligheter och som håller ordning och redan på dina anteckningar. Släng dina pappersanteckningar och sköt det via dator, mobil eller läsplatta och få åtkomst när som helst till ALLA dina anteckningar. OneNote är tätt sammanflätat med övriga Officeprogram som Excel, Word, PowerPoint och Outlook. Du kan enkelt bifoga eller skapa en Excelkalkyl i OneNote, länka till en webbsida, bifoga bilder och filmer, spela in ljud, klippa in skärmurklipp från nätet, skapa egna pennanteckningar och formatera text och bild snabbt och effektivt i OneNote. Denna kurs är heltäckande och behandlar det du behöver för att börja använda OneNote effektivt för dina framtida anteckningar.

Din kursledare är Torsten Larsson. Torsten är en erfaren OneNote-utbildare, författare av kurslitteratur och en av våra skapare av e-Learning.

Kursplan

OneNote kursavsnitt
Kursinnehåll och kursintroduktion GRATIS 00:01:00
Vad är OneNote? 00:02:00
Skapa och använda anteckningsbok 00:11:00
Spara och Exportera 00:03:00
Sidor och Avsnitt GRATIS 00:08:00
Menyfliken Rita 00:06:00
Menyfliken Infoga 00:12:00
Söka, tagga, länka och mallar 00:13:00
Dela och synka i OneNote 00:06:00
OneNote och andra program 00:04:00
Kortkommandon i OneNote 00:00:00
Quiz – OneNote Obegränsad tid
GÅ DENNA KURS
  • 995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel