Setup Menus in Admin Panel

Outlook

3514DELTAGARE

En kurs som ger dig verktygen för att använda Outlook för att kommunicera och planera på ett effektivt sätt. Kursen ger dig många smarta tips på hur din vardag med Outlook kan förenklas och effektiviseras. Du lär dig bland annat hantera meddelanden, signaturer, frånvaromeddelande, kontakter och grupper, visitkort, kalenderhantering med möten, bokningar, kategorier, dela kalendrar, skapa uppgifter och dela ut dem och följ upp dem. Flera timmars effektiv speltid och över 30 kursavsnitt ger dig en smartare användning av programmet du använder många gånger varje dag.

Outlook och PIM

Programmet är ett ”PIM” (Personal information Manager) från microsoft vilken finns tillgänglig som en del av microsoft office. Outlook används i första hand till mail hantering men kan även hantera kalender, att göra, kontakt hantering, Anteckningar och så kallad journal (dagbok). Programmet kan både användas som ”stand-alone” och för att kopplas ihop med exchange. Historiskt dök det upp redan för MS-DOS en gång i tiden. För den som vill hänga med lite i utvecklingen bjuder vi på en länk till teamets blog.

Kursplan

Introduktion till Outlook
Kom igång med Outlook 00:05:00
Quiz – Outlook – Introduktion till Outlook Obegränsad tid
Meddelanden - grunder
Skicka och ta emot meddelande 00:05:00
Adressera meddelande 00:04:00
Redigera och formatera meddelande 00:04:00
Bifoga filer 00:04:00
Autosvar, frånvarohanteraren 00:03:00
Quiz – Outlook – Meddelanden – Grunder Obegränsad tid
Organisera e-posten
Sortera och gruppera meddelanden 00:06:00
Organisera e-post med regler 00:08:00
Söka e-post 00:03:00
Favoriter 00:04:00
Följ upp-flagga 00:05:00
Kategorier, färgkoda objekt 00:04:00
Quiz – Outlook – Organisera e-posten Obegränsad tid
7 söktekniker
Sorterad sökning 00:03:00
Fritextsökning GRATIS 00:04:00
Utökad sökning 00:03:00
Begränsad sökning 00:02:00
Sökning relation och konversation 00:02:00
Sparade sökningar 00:05:00
Quiz-Outlook-Söktekniker Obegränsad tid
Kontakter
Skapa kontakter 00:07:00
Skapa uppgift 00:07:00
Quiz – Outlook – Kontakter Obegränsad tid
Kalender
Kalender översikt 00:08:00
Kalenderbokningar 00:11:00
Dela kalender 00:06:00
Quiz – Outlook – Kalender Obegränsad tid
Meddelanden - fortsättning
Utskrifter i Outlook 00:04:00
Signatur 00:02:00
Visitkort 00:03:00
Skräppost 00:03:00
Snabbsteg 00:04:00
Quiz – Outlook – Meddelanden – Fortsättning Obegränsad tid
GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel