Power BI

237DELTAGARE

Microsoft Power BI ger helt nya möjligheter att skapa, distribuera och konsumera beslutsstöd i din organisation. Power BI innehåller alla verktyg för att hämta och tvätta data med Power Query samt skapa robusta datamodeller och avancerade mätvärden med Power Pivot. Med Power BI har du unika möjligheter att visualisera och presentera dina data med en stor mängd diagram och visualiseringsobjekt. Du kan sedan distribuera dina data effektivt till användarna genom dynamiska rapporter i webbgränssnitt, instrumentpaneler i mobilen eller klassiska pivottabeller och diagram i Excel.

Kursplan

Introduktion
Power BI på olika enheter GRATIS 00:04:00
Från datafil till webbsida GRATIS 00:09:00
Power BI appen och på webbsidor 00:08:00
Quiz-PBI-1 Unlimited
Power BI-tjänsten
Power BI tjänsten GRATIS 00:05:00
Hämta data 00:04:00
Rapporter 00:03:00
Filter och sortering 00:04:00
Redigera rapport 00:04:00
Export och inställningar 00:03:00
Instrumentpaneler 00:04:00
Frågor och svar 00:03:00
Insikter 00:03:00
Dela instrumentpaneler 00:04:00
Arbetsytor 00:06:00
Quiz-PBI-2 Unlimited
Power BI Desktop
Power BI Desktop, introduktion GRATIS 00:05:00
Läsa in data 00:03:00
Vyn Relationer 00:09:00
Vyn Data 00:05:00
Modulera kolumner 00:03:00
Anpassad sortering 00:05:00
Frågeredigeraren, Power Query 00:07:00
Vyn Rapport 00:03:00
Filter i Power BI 00:05:00
Filtertyper 00:04:00
Nivåfilter 00:03:00
Quiz-PBI-3 Unlimited
Visualiseringar
Stapeldiagram BI 00:04:00
Linje- och ytdiagram 00:05:00
Punkt- och cirkeldiagram 00:05:00
Kartdiagram 00:06:00
Tratt, Mätare, KPI, Flerradskort 00:04:00
Utsnitt och tabeller 00:05:00
Rensa alla utsnitt 00:05:00
Synkroniserade utsnitt 00:05:00
Importera visualiseringar 00:02:00
Formatera visualiseringar 00:07:00
Beräkningar och Villkorsstyrdformatering 00:03:00
Granskning och Hierarkier 00:06:00
Trendlinjer 00:03:00
Quiz-PBI-4 Unlimited
Publicera Power BI
Publicera Power BI 00:04:00
Dela Power BI Desktop filer 00:03:00
Dela från Power BI-tjänsten 00:05:00
Dela Instrumentpaneler, Grupper/Innehållspaket 00:05:00
Publicera Excelarbetsböcker 00:07:00
Säkerhetsroller 00:07:00
Power BI Gateway 00:05:00
Quiz-PBI-5 Unlimited

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • 1.495,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom