Setup Menus in Admin Panel

Power Query

3122DELTAGARE

Jobbar du mycket i Excel lovar vi dig till 100% att Power Query kommer att öka din effektivitet och struktur rejält. Du kan hämta data från alla möjliga datakällor som databaser, text- och CSV-filer, Excelfiler, Access m.fl. Du kan transformera dina data på massor av sätt, pivotera, ändra format, ta bort/lägga till rader och kolumner, göra egna kolumner med olika beräkningar, konkatenera värden, gruppera och summera grupperingen, söka och ersätta värden m.m. Dessutom kan du använda frågespråket M för att göra ännu mer avancerade tillämpningar och skapa egna funktioner. Som du säkert förstår kan ett verktyg med dessa möjligheter snabbt ersätta mycket av det du tidigare gjorde med VBA-kod i Excel.

Kursplan

Introduktion till Power Query
Vad är Power Query? 00:03:00
Aktivera Power Query 00:01:00
Programfönstret i Power Query 00:06:00
Datatyper i Power Query 00:07:00
Uppdatera frågor 00:04:00
Kopiera och hitta frågor 00:04:00
Hantera kolumner GRATIS 00:04:00
Hantera frågesteg 00:06:00
Transformeringar, del 1
Dela upp kolumn 00:05:00
Dela upp och slå ihop kolumner 00:06:00
Ta bort dubbletter och hantera blanksteg 00:06:00
Ta bort rader 00:04:00
Fyll och filtrera 00:06:00
VERSALER och gemener 00:02:00
Beräknad kolumn 00:05:00
Filtrering i Power Query 00:03:00
Sortering 00:02:00
Söka och Ersätta 00:02:00
Transformeringar, del 2
Normalisera – Unpivotera 00:05:00
Transponera 00:05:00
Gruppering – Pivotera i Power Query 00:04:00
Aggregera/gruppera dina data 00:05:00
Konsolidera data med olika detaljnivå 00:15:00
Sammanfoga tabeller
Kombinera Excelfiler 00:03:00
Lägg till tabeller i Power Query 00:06:00
Sammanfoga tabeller 00:08:00
Olika typer av joins – Slå ihop tabeller 00:20:00
Datakällor
Från Excelfiler 00:03:00
Från flera kalkylblad 00:03:00
Från textfiler och csv-filer 00:07:00
Från databas 00:09:00
Från webben 00:03:00
Från molntjänst 00:04:00
Hämta och konsolidera från mapp 00:10:00
Konsolidera data från en hel arbetsbok 00:10:00
Läsa in från SharePoint mapp 00:04:00
Läsa in SharePoint lista 00:03:00
Läsa in SharePoint fil 00:03:00
Läsa in XML-fil från hemsida 00:04:00
Kolumnanalys 00:05:00
Språkinställningar 00:04:00
Anslutningar
Skapa anslutning 00:04:00
Befintliga anslutningar 00:04:00
Byta sökväg 00:05:00
Byta resultat 00:07:00
Återanvända frågor 00:05:00
Funktioner
Power Query funktion 00:06:00
Dynamiskt datumfilter 00:05:00
Dynamisk sökväg & sekretessnivåer 00:10:00
Hämta värde från celler i Power Query 00:06:00
Läsa in från mapp utan hjälpfrågor 00:07:00
Automatisk datumtabell 00:14:00
Webinars
Webinar Power Query 00:54:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel