Setup Menus in Admin Panel

Power Pivot

2890DELTAGARE

PowerPivot revolutionerar användningen av Excel. Flytta kraften av Business Intelligence från IT-avdelningen och sätt den direkt i händerna på dig som arbetar med rapport och analys i organisationen. Excelanvändarna har aldrig tidigare erbjudits sådana möjligheter – och dessutom helt gratis! Du lär dig importera data, koppla data och skapa rapporter och dashboard, DAX-funktioner och mycket mer. Kraftigare verktyg få du leta efter, fler och kraftfulla möjligheter som kompletterar pivottabell-funktionen i Excel.

Kursplan

Introduktionsavsnitt
Vad är Power Pivot? GRATIS 00:05:00
Power Pivot, ett exempel 00:08:00
Vanliga pivottabeller eller Power Pivot? GRATIS 00:05:00
Aktivera Power Pivot 00:01:00
Hämta och importera data
Kopiera och klistra in 00:05:00
Länkad tabell 00:06:00
Hämta data från Excelfiler 00:03:00
Hämta data från textfiler, CSV-filer 00:03:00
Hämta data från Access 00:05:00
Hämta från SQL-Server och databaser 00:07:00
Datakopplingar
Skapa relationer 00:09:00
Slå samman flera källtabeller 00:07:00
Många-till-många-relationer 00:00:00
Okopplade tabeller 00:00:00
Power Pivot-fönstret
Datatyper i Power Pivot 00:06:00
Centraliserat talformat 00:04:00
Sortera och Filtrera i Power Pivot 00:05:00
Ändra namn och ta bort kolumn och tabell 00:05:00
Dölja kolumner, tabeller för användare GRATIS 00:04:00
Skapa en pivottabell från Power Pivot-data 00:03:00
Hierarkier och Namnuppsättningar
Hierarkier 00:06:00
Namnuppsättningar 00:07:00
Hantera tid i Power Pivot
Därför ska du använda tabell för TID 00:07:00
Skapa Tidsdimension automatiskt 00:10:00
Anpassa dimension med Kvartal, Vecka, Tertial 00:09:00
Skapa tidsdimension i Excel 00:12:00
Sortera efter kolumn och Markera som datumtabell 00:04:00
Tidsfunktioner 00:15:00
DAX, beräknade kolumner och Mått
Beräknade kolumner 00:06:00
Mått och DAX 00:12:00
Mått eller Beräknad kolumn? Implicita och explicita mått? 00:09:00
RELATED 00:07:00
CALCULATE 00:15:00
SUMX 00:09:00
SUMX, summera totaler rätt 00:08:00
ALL och ALLEXCEPT 00:10:00
ALLSELECTED 00:05:00
Fler DAX-funktioner
IF 00:05:00
SWITCH 00:04:00
BLANK och DIVIDE 00:06:00
COUNTROWS RELATEDTABLE, DISTINCTCOUNT 00:07:00
COUNTROWS och DISTINCTCOUNT 00:04:00
Kubfunktioner och KPI:er
KPI:er 00:09:00
Kubfunktioner 00:13:00
Power Query - hämta, tvätta och ladda data
Vad är Power Query? GRATIS 00:03:00
Aktivera Power Query 00:01:00
Programfönstret i Power Query GRATIS 00:06:00
Normalisera – Unpivotera GRATIS 00:05:00
Lägg till tabeller i Power Query 00:06:00
Konsolidera data från en hel arbetsbok 00:10:00
Hämta och konsolidera från mapp 00:10:00
Aggregera/gruppera dina data 00:05:00
Konsolidera data med olika detaljnivå 00:15:00
Olika typer av joins – Slå ihop tabeller 00:20:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.495,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel