Setup Menus in Admin Panel

VBA och makron

Detta är en omfattande kurs i VBA för Excel där du lär dig skapa, redigera och utnyttja kraften i makron för effektivisering av ditt arbete i Excel.

166DELTAGARE

Även om du är en duktig Excelanvändare tar det stopp ibland. Med rätt användning av VBA kan du automatisera och effektivisera ditt arbete i Excel. Kanske behöver du formulera egna funktioner och procedurer, skapa formulär, koppla Excel mot databaser, integrera Excel med andra Office-produkter eller förenkla rapportarbetet med makron. Med Excelkurs VBA och makron får du en omfattande tvådagarskurs med en stabil grund att stå på. Notera att denna kurs i dagsläget inte innehåller (till skillnad från de flesta av våra e-kurser) kunskapstester och digital kurslitteratur.

Kursplan

Introduktion
Kursintroduktion 00:04:00
Menyfliken Utvecklare 00:03:00
Dina första makron
Första makrot 00:10:00
Första makrot med relativa referenser 00:05:00
Starta & köra makron
Starta makro via Utvecklare & kortkommando 00:02:00
Starta makro via egen menyflik + knapp 00:05:00
Starta makro via Snabbåtkomstfältet 00:03:00
Starta makro via Formulärkontroller 00:06:00
VBA-editorn, redigera makron
Visual Basic Editorn 00:15:00
Testkör & Felsök i VBA-editorn 00:07:00
Redigera makro och skapa enkel summa 00:07:00
Variabler & Objektmodellen
Variabler – del 1 00:17:00
Variabler, del 2 00:15:00
Objektmodellen 00:18:00
Loopar
Loopar – olika metoder 00:06:00
Loopar – Skapa loopar 00:21:00
Loopar – Felhantering 00:14:00
Villkorssatser
En enkel IF-sats 00:07:00
Flera IF-satser 00:15:00
MsgBox
Att använda MsgBox i din kod 00:24:00
InputBox
Att använda InputBox i din kod 00:18:00
Felsökning & Felhantering
Felsökning 00:30:00
Formulär
Formulär och Kontroller 00:09:00
Skapa och hantera formulär, del 1 00:25:00
Skapa och hantera formulär, del 2 00:15:00
Skapa och hantera formulär, del 3 00:13:00
GÅ DENNA KURS
  • 2.495,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel