Word

458DELTAGARE

Denna kurs innehåller både grundläggande och fördjupade kunskaper i Word. Du lär dig bland annat grundinställningar, programfönster och menyer, effektiv markering och redigering, listhantering, sidhuvud och sidfot, bildhantering, arbeta smartare med stycken, tabbar, indrag och spalter. Självklart finns avsnitt för utskrift, stavning och teman. Avsnitt där du lär dig koppla dokument till t.ex. Excelfiler, skyddar dina dokument, använder länkar, skapar innehållsförteckning och använder Words inbyggda figurer finns också med. Ett par timmars effektiv speltid fördelat på över 30 kursavsnitt ger dig en gedigen kunskap.

Word, lite historik

Den här ordbehandlaren dök upp på marknaden redan 1983, fast under ett annat namn – Multi-tool- Word för Xenix systems. Till skillnad från många andra program av microsoft var detta gjort att användas med en mus. För Mac kom det första gången 1997. För den som vill följa med i utvecklingen av programmet bjuder vi på en länk till utvecklarteamets egen blog.

Kursplan

Introduktionsavsnitt
Programfönstret och menyflikar 00:07:00
Backstage-vyn 00:05:00
Dokumentvyer och visningslägen GRATIS 00:07:00
Quiz – Word – Introduktionsavsnitt Unlimited
Förflyttningar, markera och redigera text
Flytta markören effektivt GRATIS 00:03:00
Markera text effektivt 00:05:00
Flytta och kopiera 00:07:00
Redigera text 00:04:00
Dolda tecken 00:03:00
Quiz – Word – Förflyttningar, markera och redigera text Unlimited
Formatering - del 1
Teckenformat 00:03:00
Rad och styckeavstånd GRATIS 00:03:00
Tabbar via linjalen 00:04:00
Indrag via linjalen 00:03:00
Brytningar 00:07:00
Quiz – Word – Formatering Del 1 Unlimited
Formatering - del 2
Formatmallar för text och rubriker GRATIS 00:10:00
Tema 00:04:00
Spalter 00:04:00
Skapa autofyllnadstext 00:05:00
Redigera PDF med Word 00:07:00
Quiz – Word – Formatering Del 2 Unlimited
Punktistor
Punktlistor 00:06:00
Quiz – Word – Tabeller, Punktlistor och diagram Unlimited
Bilder och figurer
Infoga och positionera bilder 00:05:00
Formatera bild 00:05:00
Ta bort bakgrund på bilder GRATIS 00:04:00
Figurer 00:07:00
Quiz – Word – Bilder och figurer Unlimited
Utskrifter, sidhuvud och sidfot
Utskrifter 00:04:00
Sidhuvud och sidfot 00:04:00
Quiz – Word – Utskrifter, Sidhuvud och sidfot Unlimited
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning 00:07:00
Quiz – Word – Innehållsförteckning Unlimited
Stavning och autokorrigering
Stavning och grammatik 00:05:00
Autokorrigering 00:13:00
Quiz – Word – Stavning och autokorrigering Unlimited
Kontrollera, skydda och koppla dokument
Kontrollera och skydda dokument 00:04:00
Koppla dokument 00:05:00
Länkar 00:03:00
Quiz – Word – Kontrollera, skydda och koppla dokument Unlimited
GÅ DENNA KURS
  • 995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom