Setup Menus in Admin Panel

Word

3706DELTAGARE

Denna kurs innehåller både grundläggande och fördjupade kunskaper i Word. Du lär dig bland annat grundinställningar, programfönster och menyer, effektiv markering och redigering, listhantering, sidhuvud och sidfot, bildhantering, arbeta smartare med stycken, tabbar, indrag och spalter. Självklart finns avsnitt för utskrift, stavning och teman. Avsnitt där du lär dig koppla dokument till t.ex. Excelfiler, skyddar dina dokument, använder länkar, skapar innehållsförteckning och använder Words inbyggda figurer finns också med. Över fyra timmars effektiv speltid fördelat på över 50 kursavsnitt ger dig en gedigen kunskap.

Word, lite historik

Den här ordbehandlaren dök upp på marknaden redan 1983, fast under ett annat namn – Multi-tool- Word för Xenix systems. Till skillnad från många andra program av Microsoft var detta gjort att användas med en mus. För Mac kom det första gången 1997.

Kursplan

Introduktionsavsnitt
Programfönstret och menyflikar 00:07:00
Menyn Arkiv 00:05:00
Dokumentvyer och visningslägen GRATIS 00:07:00
Quiz – Word – Introduktionsavsnitt Obegränsad tid
Förflyttningar, markera och redigera text
Flytta markören effektivt GRATIS 00:03:00
Markera text effektivt 00:05:00
Redigera text 00:04:00
Dolda tecken 00:03:00
Flytta och kopiera 00:07:00
Inklistringsalternativ via Klistra in special 00:05:00
Klistra in special mellan program 00:07:00
Quiz – Word – Förflyttningar, markera och redigera text Obegränsad tid
Formatering - del 1
Teckenformat 00:03:00
Rad och styckeavstånd GRATIS 00:03:00
Tabbar via linjalen 00:04:00
Indrag av stycken 00:03:00
Sid- och avsnittsbrytningar 00:07:00
Punktlistor 00:06:00
Quiz – Word – Formatering Del 1 Obegränsad tid
Formatering - del 2
Formatmallar för text och rubriker GRATIS 00:10:00
Temaformat 00:04:00
Spalter 00:04:00
Skapa autofyllnadstext 00:05:00
Redigera PDF med Word 00:07:00
Typografiska grunder 00:14:00
Quiz – Word – Formatering Del 2 Obegränsad tid
Bilder och figurer
Infoga och positionera bilder 00:05:00
Formatera bild 00:05:00
Ta bort bakgrund på bilder GRATIS 00:04:00
Former och Figurer 00:07:00
Quiz – Word – Bilder och figurer Obegränsad tid
Utskrifter, sidhuvud och sidfot
Utskrifter 00:04:00
Sidhuvud och sidfot 00:04:00
Quiz – Word – Utskrifter, Sidhuvud och sidfot Obegränsad tid
Tabell
Infoga tabell GRATIS 00:05:00
Markera och infoga rader och kolumner 00:03:00
Kantlinjer 00:04:00
Radhöjd och kolumnbredd 00:06:00
Sammanfoga och dela celler 00:04:00
Rubriker och sortering 00:03:00
Rita tabell 00:04:00
Tabellegenskaper 00:04:00
Omvandla text till tabell 00:02:00
Quiz – Tabeller i Word Obegränsad tid
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning 00:07:00
Quiz – Word – Innehållsförteckning Obegränsad tid
Stavning och autokorrigering
Stavning och grammatik 00:05:00
Autokorrigering 00:13:00
Quiz – Word – Stavning och autokorrigering Obegränsad tid
Kontrollera, skydda och koppla dokument
Kontrollera och skydda dokument 00:04:00
Koppla dokument 00:05:00
Spåra ändringar 00:00:00
Länkar 00:03:00
”Hemligheten” i Word 00:10:00
Quiz – Word – Kontrollera, skydda och koppla dokument Obegränsad tid
Stil och layout
Standardvisningsläge 00:02:00
GÅ DENNA KURS
  • 1.995,00kr per 365 dagar
  • 360 Dagar
  • Kursutmärkelse
  • Kursdiplom

Setup Menus in Admin Panel