Setup Menus in Admin Panel

Excel

e-kurs i VBA och makron

Excel VBA och makron

(  RECENSIONER )
 371.500,00kr per 365 dagar
Power Query

Power Query

(  RECENSIONER )
 7551.495,00kr per 365 dagar
Microsoft Power BI

Power BI

4( 1 RECENSIONER )
 7241.495,00kr per 365 dagar
VBA makron

VBA och makron

(  RECENSIONER )
 1661.500,00kr per 365 dagar
Excel grundkurs online

Excel Grund/Självlärda

5( 1 RECENSIONER )
 3514995,00kr per 365 dagar
Excel fördjupning

Excel Fördjupning

(  RECENSIONER )
 3221995,00kr per 365 dagar
pivottabeller excel

Excel Pivottabeller

4( 2 RECENSIONER )
 3129995,00kr per 365 dagar
Avancerad Excel

Excel Avancerad

4.5( 2 RECENSIONER )
 3105995,00kr per 365 dagar
Power Pivot

Power Pivot

3( 1 RECENSIONER )
 24661.495,00kr per 365 dagar

Setup Menus in Admin Panel