Setup Menus in Admin Panel

Microsoft Teams

1.995,00kr per 365 dagar

Courses Included

Använder ni Microsoft Teams i er organisation, så är detta en utmärkt e-kurs för såväl enskilda användare som för hela företaget. I kursen lär du dig använda, hantera och jobba effektivt i Teams. Kursen består av +30 kursavsnitt. Alla avsnitt är fyllda med pedagogiska videofilmer och väldokumenterade text- och bildavsnitt. Du kan testa dina kunskaper i frågetester och erhålla kursdiplom.

Klicka på den blå texten ovan för att se den detaljerade kursplanen.

PRENUMERATION FÖR 1 år

Beskrivning

Använder ni Microsoft Teams i er organisation, så är detta en utmärkt e-kurs för såväl enskilda användare som för hela företaget. I kursen lär du dig använda, hantera och jobba effektivt i Teams. Kursen består av +30 kursavsnitt. Alla avsnitt är fyllda med pedagogiska videofilmer och väldokumenterade text- och bildavsnitt. Du kan testa dina kunskaper i frågetester och erhålla kursdiplom.Granska hela kursinnehållet här.

Efter kursavsnitten har du möjlighet att göra kunskapstester för att verifiera dina framsteg och få utmärkelser. När du är färdig med kursen erhåller du ett kursintyg från Infocell där det står att du genomgått kursen.

Som e-Learningkund har du tillgång till vår support. Via vår livechat kan du chatta med oss direkt eller skicka ett meddelande. Vi supportar alla frågor berör utbildningen och utbildningsmaterialet.

Setup Menus in Admin Panel