Setup Menus in Admin Panel

Så söker du i e-kurserna

Så söker du i e-kurserna

Den allmänna sökrutan

I den allmänna sökrutan – som ligger placerad längst till höger i huvudmenyn – kan du söka på sajtens ”öppna sidor”. Med öppna sidor, menas de sidor som alla besökare har tillgång till utan att logga in. Detta har gjort att användare som är inloggade i e-kurserna endast kan söka på kursbeskrivningar och avsnittsrubriker – och inte på sökord som finns inuti text- och bildbeskrivningar i de olika kursavsnitten.

Ny utökad sökfunktion inom e-kurser

Nu finns en utökad/detaljerad sökfunktion tillgänglig som möjliggör sökning inom alla text- och bildavsnitt i en e-kurs. När du loggat in och öppnat en e-kurs, hittar du sökfältet ovan för kursträdet.

I vårt exempel skriver vi sökordet ”LETARAD” och vi får direkt upp de kursavsnitt i e-kursen Excel Fördjupning som innehåller en text med sökordet (man behöver inte trycka Enter).

Sökträffarna sorteras efter antalet sökträffar i fallande ordning. Sedan klickar vi på ”LETARAD-funktionen [40] och vi skickas direkt vidare till kursavsnittet om LETARAD-funktionen.

Sökfunktionen kan användas för att söka efter enskilda sökord, men också för att snabbt navigera till kursavsnitt i kurser med många avsnitt.

9 december, 2019

1 responses on "Så söker du i e-kurserna"

Leave a Message

Setup Menus in Admin Panel