Setup Menus in Admin Panel

ANTAL och ANTALV

Det finns två snarlika statistiska funktioner som heter ANTAL [COUNT)] och ANTALV [COUNTA]. Dessa funktioner räknar antal celler i ett område med lite egna varianter. Se på detta avsnitt för att se skillnaden och även att kunna tillämpa båda i en kombination för att få fram en tredje variant av statistisk beräkning.

Ladda ner exempelfilen.

Textavsnitt – ANTAL och ANTALV

ANTAL

Funktionen ANTAL [COUNT] är en enkel funktion med endast ett argument som krav, ett område. Funktionen räknar antal celler i området som innehåller värden.

Värden är sådant som Excel kan använda för beräkningar och i första hand tänker många på vanliga tal men det finns andra saker som också räknas in som värden för Excel.

I bilden nedan finns en lista med blandat innehåll i cellerna och I den gula cellen används funktionen ANTAL [COUNT] för att räkna celler med värden, resultatet blir 5 st.

Har du inte justerat innehållet (centrerat, vänsterställt, högerställt) så blir det ganska enkelt att se eftersom Excel som standard placerar värden högerställt i celler. Detta brukar vara en enkel regel för Excelanvändare, att det som hamnar högerställt i celler kan användas i beräkningar.

Detta räknas till värden:

  • Vanliga tal – heltal och decimaltal.
  • Datum och Tid – det finns flera sätt att ange datum och tid.
  • Bråktal och tal som visas med exponentiell notation (1,15E+10).

Detta räknas inte till värden:

  • Text eller Tal med text blandat
  • Tomma celler
  • Celler med felvärden, ex #DIVISION/0 [#DIV/0]
  • Logiska uttryck SANT, FALSKT [TRUE, FALSE]

Med ANTAL [COUNT] kan du ange ett eller flera områden som ska räkna celler med värden.

ANTALV [COUNTA]

Funktionen ANTALV [COUNTA] räknar celler i ett område som inte är tomma. Så oavsett vad cellerna innehåller (text, värden, osv) så räknas dessa, men inte helt tomma celler.

I bilden ned finns en lista med blandat innehåll, i den gula cellen används funktionen ANTALV [COUNTA] för att räkna icke-tomma celler.

Här blir resultatet 7 st. ANTALV [COUNTA] räknar till synes alla celler med något innehåll och utelämnar de helt tomma cellerna.

Tänk på!

Det finns ett exempel där du behöver se upp. Om du har använt dubbla citattecken ”” för att simulera tom cell så kommer denna räknas som att celler innehåller något med ANTALV [COUNTA] eftersom cellen inte är helt tom.

Övning:

Öppna filen 4.4a Matematiska och Statistiska funktioner.xlsx och gör övningarna i bladflikarna ANTAL och ANTALV.

Setup Menus in Admin Panel