Setup Menus in Admin Panel

Bildbakgrunden

Gör ändringar i bildbakgrunden för att kunna påverka utseendet av hela din presentation. Exempelvis lägga in en logotype på varje presentationsbild.

Ladda ner PowerPointfil: Bildbakgrunden exempelfil.pptx

Ladda ner bildfil: Bildfil

Bakgrundsmall

I PowerPoint är en mall en presentation där bakgrund, layouter, färger och text har utformats så att presentationen får ett visst utseende. PowerPoint innehåller flera inbyggda mallar, men du kan också skapa egna mallar.

Powerpoint innehåller ett antal inbyggda teman, vilka i sin tur är uppbyggda av samordnade färger, teckensnitt och effekter. Temat ”tar över” inställningar i mallen. När du skapar egna mallar är det därför viktigt att koppla ett tema till din mall. Det enklaste är att utgå från ett färdigt tema som är lämpligt för ändamålet och ändra färger. Enklast är att göra förändringarna i bildbakgrunden, som beskrivs nedan.

Visningsläget Bildbakgrund 

Bildbakgrunden är en slags mallsida för alla layouter i presentationen. Där kan du göra alla gemensamma grundinställningar för presentationen. Du ändrar till exempel bakgrundsfärg, textfärg och teckensnitt och lägger in en logotyp som ska finnas på samtliga presentationsbilder.

  • För att visa bakgrunden klickar du på menyfliken Visa [View] och knappen Bildbakgrund [Slide Master].

 

Nu öppnas menyfliken Bildbakgrund [Slide Master].

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Bildbakgrunden_d

Du kan även hålla ner Shift-tangenten och klicka på knappen för visningsläget Normal [Normal].

Övergripande mallsida för alla underliggande sidor

I PowerPoint finns flera bildbakgrunder i mallen, en för varje layout samt en övergripande.

Genom att göra ändringar i den översta bildbakgrunden ändras inställningarna i de kopplade underliggande layouterna. Här kan du också skapa egna layouter för att använda i din presentation.

Anpassa tema

Färger

En presentation innehåller ett tema. Det finns många fördefinierade, men du har också möjlighet att skapa nya temafärger genom att välja Anpassa färger [Customize Colors] längst ner i listan under knappen Färger [Colors]. Färgerna sparas lokalt på din dator, men genom att spara mallen följer färgerna med.

Tecken och effekter

Bildbakgrunden_h

Bestäm standardteckensnittet för text och rubriker i din presentation genom att välja ett förinställt tema-teckenformat eller skapa ett eget. Detta kan du göra när som helst. Det finns även en uppsättning av tema-effekter att välja mellan. Dessa styr hur effekter på figurer och andra objekt ska ha för alternativ.

Formatera bildbakgrund

Bildbakgrunden_i

Gör så här för att formatera eller lägga in en bild på bildbakgrunden.

  • Visa Bildbakgrund [Slide Master] för din presentation.
  • Klicka i den layout du vill formatera (eller den övergripande för att formatera samtliga).
  • Formatera på vanligt sätt.
  • Lägg eventuellt till logotyp eller symbol som ska finnas på alla sidor med samma layout.
  • Stäng Bildbakgrund [Slide Master].

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Du kan stänga Bildbakgrunden [Slide Master] genom att klicka på knappen Stäng bildbakgrund [Close Slide Master] på menyfliken Bildbakgrund [Slide Master] eller klicka på knappen för visningsläget Normal [Normal] nere på statusfältet till höger.

Setup Menus in Admin Panel