Setup Menus in Admin Panel

Bildspel

Visa presentationen i ett bildspel och använd de verktyg som då blir tillgängliga.

Ladda ner exempelfil: Bildspel exempelfil.pptx

Bildspel – textavsnitt

Ett bra tillvägagångssätt att åskådliggöra din presentation är att visa den som ett bildspel med till exempel animerad text och objekt. Det finns även möjlighet att skapa en självgående presentation där bilderna växlar efter en viss tid. I Powerpoint finns nya animationer och bildövergångar. När bildspelet är slut kan du låta det börja om automatiskt.

Visa bildspel

Bildspel_a

Du kan visa din presentation genom att klicka på knappen för Bildspel [Slide Show]. Kortkommandot är F5.

Verktygsfältet bildspel

Bildspel_b

I bildspelsläge visas verktygsfältet Bildspel [Slide Show] längst ner till vänster lite svagt När du för muspekaren över detta lyser verktygsfältet upp. Där kan du flytta framåt och bakåt i bildspelet. Du kan dessutom snabbt välja pekaralternativ eller navigera i bildspelet.

Pennanteckningar

Bildspel_c

Du kan använda musen för att anteckna och skissa i bilder under en presentation. Dessa anteckningar kan du sedan välja att spara när bildspelet är slut. När du har tillgång till en Smartboard eller annan tryckkänslig skärm är det enkelt att skriva med penna direkt i bildspelet

 • Växla till bildspelsläge genom att klicka på knappen för Bildspel [Slide Show].
 • Använd knappen för Pekaralternativ [Pointer Options] eller högerklicka och välj Pekaralternativ [Pointer Options] och typ av penna.
 • Välj eventuellt annan färg på pennan Håll ner vänster musknapp och rita.

Bildspel_d

 • Efter sista bilden får du frågan om du vill spara dina pennanteckningar eller inte. Även om du väljer att spara pennanteckningarna kan du enkelt ta bort dem i efterhand. Då markerar du bara en eller flera anteckningar och trycker på tangenten Delete.

 • Vill du radera pennanteckningar under pågående presentation använder du Radergummi [Eraser] (se punkt i bilden ovan) för att sudda bort en eller flera anteckningar.

Musen som laserpekare

Bildspel_f

I bildspelsläge kan du ändra musen till en laserpekare för att fånga åhörarnas uppmärksamhet eller förtydliga budskapet. Håll ner Ctrl-tangenten, håll ner vänster musknapp och peka på det du vill förtydliga.

Dölja bilder

Du kanske bestämmer dig för att hoppa över en bild i ett bildspel. Om du inte vill ta bort den permanent har du möjlighet att dölja den tillfälligt. Bilden är endast dold i bildspelsläget, inte vid utskrift.

 • Menyfliken Bildspel [Slide Show].
 • Markera bilden du vill dölja.
 • Klicka på knappen Dölj bild [Hide Slide].
 • Du kan också högerklicka på bilden i navigeringsfönstret till vänster och välja Dölj bild [Hide Slide].

Anpassade bildspel

En presentation kan delas upp i flera olika bildspel genom att skapa Anpassade bildspel [Custom Slide Show]. Detta innebär att du kan göra flera olika typer av presentationer utifrån ett och samma material (din PowerPoint-fil).

 • På fliken Bildspel [Slide Show] (A), klicka på Eget bildspel [Slide Show] (B) och sedan Anpassade bildspel [Custom Slide Show] (C).
 • I dialogrutan Anpassade bildspel [Custom Show] väljer du Nytt… [New…].
 • Dialogrutan Definiera anpassat bildspel [Define Custom Show] visas (D). Här väljer du vilka bilder som ska ingå i din presentation och lägger till dem. Valda bilder syns till höger.
 • Klicka OK för att bekräfta.

Spela upp anpassat bildspel

 • Klicka på Eget bildspel [Custom Slide Show] på fliken Bildspel [Slide Show].

Nu visas dina anpassade bildspel i en lista.

 • Välj ett av dessa för att köra igång det.

Bildspelsförhållande

Bildspel_j

Du kan väldigt enkelt anpassa din presentation efter önskat bildförhållande. Beroende på hur du kan/vill visa din presentation ställer du in rätt bildförhållande. De vanligaste är 4:3 (fyrkantigt) och 16:9 (bredbild). Ställer du in rätt förhållande så slipper du svarta kanter när du visar ditt bildspel.

 • På fliken Design [Design], klicka på knappen Bildstorlek [Slide Size] och välj det bildförhållande du vill ha på presentationen.

Setup Menus in Admin Panel