Setup Menus in Admin Panel

Dela upp kolumn

Ladda ner exempel och övning med facit här Dela upp kolumn.xlsx

Dela upp kolumn

Exemplen kan både utföras i Excel och i Power BI Desktop, eftersom Power Query fungerar på samma sätt och har samma funktioner i båda programmen.

Dela upp text i kolumner

En ofta återkommande uppgift är att dela upp text som står i en kolumn till flera kolumner, till exempel förnamn och efternamn.

Via menyvalet Text till kolumn [Text to column] på menyfliken Data [Data] i Excel går det att dela upp innehållet i en kolumn, i flera kolumner. Men det blir problem om personer har flera förnamn, utan bindestreck emellan.

Detta går att lösa med Power Query!

Läsa in data till Frågeredigeraren i Excel

I detta exempel utgår vi från övningsfilen 1.1a Städa data.xlsx.

Gör så här:

 • Stå i listan eller in Excel-tabellen.
 • Välj Från tabell/intervall [From Table] på menyfliken Data [Data] i Excel.

OBS!

Beroende på viken version av Excel 2016 du använder ser menyfliken Data [Data] lite olika ut.

Här är två bilder på hur datafliken ser ut i version 1701 och 1707 av Excel som ingår i Office 365.

Har man en köpt version av Excel får man vänta tills det kommer en större Service Pack eller en ny utgåva av Office programmen innan man får tillgång till de uppdatering som regelbundet införs när man har en Office 365 prenumeration på Excel.

Tips!

Excel föreslår att listor har rubriker när en lista konverteras till en tabell, om översta raden har i avvikande formatering, som till exempel fetstil.

Tips!

Om du själv formaterar listan till en Excel-tabell så går det att ge tabellen ett meningsfullt namn, innan du läser in den i Frågeredigeraren [Query Editor].

Läsa in data till Frågeredigeraren i Power BI Desktop

Om du istället använder programmet Power BI Desktop läser du in data så här:

 1. Klicka på Hämta data [Get Data], Excel [Excel] på menyfliken Start [Home].

 • Markera det kalkylblad du vill läsa in.

I listan över vad Excelfilen innehåller visas både kalkylblad och Excel-tabeller. Det är olika ikoner framför namnen. Om kalkylblad och Excel-tabeller har samma namn numrerat de för att skilja dem åt.

 • Välj sedan Redigera [Edit].

Värdena visas i Frågeredigeraren [Query Editor].

Tips! för Power BI Desktop

Välj menyvalet Använd första raden som rubriker [Use First Row As Headers] på menyfliken Start [Home] om listan har en rubrik och programmet inte har känt av det själv.

Tips! för Power BI Desktop

Om inte Frågeredigeraren [Query Editor] öppnas direkt går det att markera vyn Tabell [Table] i vänsterkanten och välja Redigera frågor [Edit Queries] för att öppna Power Query i Frågeredigeraren [Query Editor].

Dela upp kolumn

Nu när vi är inne i Frågeredigeraren [Query Editor] kan vi dela upp listan med namn i två kolumner. Problemet är att vissa personer har två förnamn.

Gör så här:

 • Slå med markören i den kolumn du vill dela upp.
 • Välj Efter avgränsare [By Delimiter] under menyvalet Dela upp kolumn [Split column] på menyfliken Start [Home] i frågeredigeraren i Power Query.

Välj avgränsare

 • Välj Blanksteg [Space] som avgränsare.
 • Markera Avgränsare längst till höger [At the right-most delimiter] under valet Dela vid [Split].

Tips!

Via menyvalet Text till kolumn [Text to column] skulle Excel delat upp texten vid varje förekomst av vald avgränsare men nu kan vi välja mellan alternativen längst till vänster, höger eller varje förekomst av avgränsare.

Avancerade alternativ

 • Klickar du på Avancerade alternativ [Advanced options] går det att göra ytterligare inställningar.

Här går det att välja maximalt antal kolumner och till och med välja att dela upp värdena på flera rader.

Stäng Frågeredigeraren

 • Klicka på Stäng och läs in [Close & Load] på menyfliken Start [Home] för att återgå till kalkylbladet.

Resultatet visas i en tabell, på ett nytt kalkylblad.

Tips! för Power BI Desktop

I Power BI Desktop heter menyvalet Stäng och använd [Close & Apply] på menyfliken Start [Home] istället.

Setup Menus in Admin Panel