Setup Menus in Admin Panel

Dokumentvyer och visningslägen

Word erbjuder många olika visningslägen och vyer att arbeta i. De olika vyerna har sina egenheter och fördelar beroende på vad man ska göra. Här följer en genomgång på de olika vyerna samt kortare beskrivning på vilka möjligheter de olika vyerna ger.

Ladda ner Wordfil: Antikens Grekland

Dokumentvyer

På menyfliken Visa [View], i gruppen Vyer [Views] finns det möjlighet att växla till olika vyer för dokumentet. Genom att andra vy så får man ett nytt läge att arbeta och/eller läsa dokumentet på ett mer effektivt sätt. I tabellen nedan finns en förklaring till de olika vyerna som finns att använda.

Utskriftslayout [Print Layout] Detta är det normala arbetsläget, visar hur dokumentet kommer att se ut vid utskrift.
Läsläge [Read Mode] Förenklar läsning på skärmen och skalar bort verktygen för redigering. Man måste aktivera redigering av text manuellt. Det finns möjlighet att zooma in texten.
Webblayout [Web Layout] Visar hur dokumentet ser ut som webbsida. Det finns inga marginaler eller sidhuvuden/sidfötter.
Disposition [Outline] Detta arbetsläge gör det enklare för dig att organisera och omorganisera stora dokument som är indelade i rubriknivåer.
Utkast [Draft] Visar enbart text i dokumentet, inte i sidhuvud/sidfot. Bilder och andra objekt visas inte.

Visa/dölj tomt utrymme

Du kan visa eller dölja det tomma utrymmet högst upp och längst ner på sidan (utrymme mellan två sidor). För muspekaren till mellanrummet mellan två sidor och dubbelklicka när dubbelpilen visas.

Detta kan även ställas in/återställas via Arkiv [File], Alternativ [Options] och i delen Visa [Display].

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-26.png

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret är en panel där du snabbt får en överblick över ditt dokument på rubriknivåer eller hela sidor av dokumentet. Words sökfunktion finns även här.

Aktivera Navigeringsfönstret

  • Menyfliken Visa [View] och gruppen Visa [Show].
  • Bocka i rutan Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-27.png

En panel visas till vänster om dokumentet med en sökruta och tre visningsalternativ, Rubriker [Headings], Sidor [Pages] och Resultat [Results].

Om man använder Words sökfunktion (CTRL+B) så öppnas också Navigeringsfönstret [Navigation Pane]. Här gör man enkla sökningar på ord i dokumentet.

Rubriker [Headings]

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-28.png

Visningsalternativet Rubriker [Headings] visar den text som har formatmall för olika rubriknivåer i dokumentet. De olika nivåerna syns i listan med indrag. Genom att klicka på en rubrik i listan så hoppar markören till motsvarande rubrik i dokumentet.

Med pilarna till vänster om rubrikerna går det att dölja underliggande rubriknivåer för en enklare översikt.

Högerklicka på en rubrik för flera spännande alternativ för att arbeta med större dokument med många rubriker.

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-29.png

Ytterligare ett mycket användbart alternativ är att man kan dra och släppa en Rubrik [Heading] till en ny position i listan.

Nu följer även tillhörande brödtext (och bilder tabeller osv.) som ”tillhör” just den rubriken.

Sidor [Pages]

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-30.png

I den här delen av Navigeringsfönstret [Navigation Pane] visas dokumentets sidor som miniatyrer. Genom att klicka på en miniatyr tar man sig till den sidan i dokumentet. Det ger också en bra översikt över flödet på varje sida.

Man kan öka bredden på Navigeringsfönstret [Navigation Pane] och då ser man fler miniatyrer i bredd. Det går inte att redigera i denna vy, exempelvis ta bort hela sidor eller ändra ordningsföljden på sidor.

Resultat [Results]

Den här delen hänger i ihop med sökningen. Vid en sökning visas en träfflista var de sökta orden finns i dokumentet och träfflistan är klickbar vilket gör den väldigt användarvänlig.

 

Setup Menus in Admin Panel