Setup Menus in Admin Panel

Dokumentvyer och visningslägen

Word erbjuder många olika visningslägen och vyer att arbeta i. De olika vyerna har sina egenheter och fördelar beroende på vad du ska göra. Här följer en genomgång på de olika vyerna samt kortare beskrivning på vilka möjligheter de olika vyerna ger.

Ladda ner Wordfil: Antikens-Grekland.docx

Dokumentvyer

En bild som visar text, Teckensnitt, programvara, nummer Automatiskt genererad beskrivning

På menyfliken Visa [View], i gruppen Vyer [Views] finns det möjlighet att växla till olika vyer för dokumentet.

Genom att andra vy så får du ett nytt läge att arbeta och/eller läsa dokumentet på ett mer effektivt sätt.

 • Byt mellan de olika visningslägena via menyfliken Visa [View], i gruppen Vyer [Views].

eller

 • Klicka på någon av de tre ikonerna nere till höger på Statusfältet [Status Bar].

I tabellen nedan finns en förklaring till de olika vyerna som finns att använda.

1   Läsläge
[Read Mode]
Detta visningsläge förenklar läsning av dokumentet på skärmen och skalar bort verktygen för redigering. Det finns möjlighet att zooma in texten. Byt till en annan vy för att aktivera redigering av texten eller avsluta läsläget med kortkommandot ESC.
2      Utskriftslayout
[Print Layout]
Utskriftslayout [Print Layout] är standardvyn när Word startas. Denna vy är det normala arbetsläget och visar hur dokumentet kommer att se ut vid utskrift.
3   Webblayout
[Web Layout]
Visar hur dokumentet ser ut som webbsida. Det visas inga marginaler eller sidhuvuden/sidfötter.
4   Disposition
  [Outline]
Detta arbetsläge gör det enklare för dig att organisera och omorganisera stora dokument som är indelade i rubriknivåer.
5   Utkast
[Draft]
Visar enbart text i dokumentet, inte i sidhuvud/sidfot. Bilder och andra objekt visas inte.

Visa/dölj utrymme för sidhuvud och sidfot

En bild som visar text, Teckensnitt, programvara, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Du kan visa eller dölja det tomma utrymmet för för sidhuvud och sidfot, högst upp och längst ner på sidan (utrymme mellan två sidor). För muspekaren till mellanrummet upptill eller mellan två sidor och dubbelklicka när dubbelpilen visas.

Tips!

Alternativet kan även ställas in/återställas via Arkiv [File], Alternativ [Options] och i delen Visning [Display].

Navigeringsfönstret

En bild som visar text, programvara, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Navigeringsfönstret [Navigation Pane] är en panel där du snabbt får en överblick över ditt dokument på rubriknivåer eller hela sidor av dokumentet. Words sökfunktion finns även här.

Gör så här för att aktivera Navigeringsfönstret

 • Menyfliken Visa [View] och gruppen Visa [Show].
 • Bocka i rutan Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

En panel visas till vänster om dokumentet med en sökruta och tre visningsalternativ, Rubriker [Headings], Sidor [Pages] och Resultat [Results].

Om du aktiverar Words sökfunktion via alternativet Sök [Find] på menyfliken Start [Home] så öppnas också Navigeringsfönstret [Navigation Pane]. Här gör du enkla sökningar på ord i dokumentet.

En bild som visar siluett Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthetTips!

Kortkommando CTRL + B [CRL + F].

Rubriker

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Visningsalternativet Rubriker [Headings] visar den text som har formatmall för olika rubriknivåer i dokumentet. De olika nivåerna syns i listan med indrag.

 • Genom att klicka på en rubrik i listan så hoppar markören till motsvarande rubrik i dokumentet.
 • Med pilarna till vänster om rubrikerna går det att dölja underliggande rubriknivåer för en enklare översikt.
 • Högerklicka på en rubrik för flera spännande alternativ för att arbeta med större dokument med många rubriker.
 • Ytterligare ett mycket användbart alternativ är att det går att dra och släppa en Rubrik [Heading] till en ny position i listan.

Nu följer även tillhörande brödtext (och bilder tabeller osv.) som ”tillhör” just den rubriken.

Sidor

En bild som visar text, skärmbild, brev, dokument Automatiskt genererad beskrivning

I den här delen Sidor [Pages] av Navigeringsfönstret [Navigation Pane] visas dokumentets sidor som miniatyrer.

 • Genom att klicka på en miniatyr tar du sig till den sidan i dokumentet. Det ger också en bra översikt över flödet på varje sida.
 • Det går att öka bredden på Navigeringsfönstret [Navigation Pane] och då ser du fler miniatyrer i bredd.

Det går inte att redigera i denna vy, exempelvis ta bort hela sidor eller ändra ordningsföljden på sidor.

Resultat

En bild som visar text, Teckensnitt, nummer, skärmbild Automatiskt genererad beskrivning

Den här delen hänger i ihop med sökningen. Vid en sökning visas en träfflista var de sökta orden finns i dokumentet. Träfflistan är klickbar vilket gör den väldigt användarvänlig.

 • Klicka på en sökträff för att gå till den positionen i dokumentet.

Setup Menus in Admin Panel