Setup Menus in Admin Panel

Dölja kolumner, tabeller för användare


Ladda ner exempelfilen Dölj-kolumner-tabeller-för-användare.xlsx

Visa och dölja fält och tabeller för slutanvändare

I Power Pivot har du möjlighet att dölja både kolumner och hela tabeller som finns i datamodellen, för dina användare.

I modellen nedan har vi två fält som heter Kundnr. Det är ju onödigt att det finns två likadana fält för de personer som sedan ska använda rapporten i Excelgränssnittet. Dessutom är det inte ovanligt att en Power Pivot-lösning innehåller fler kolumner än vad som faktiskt används för slutanvändarna och då kan du dölja de kolumner du vill inte ska vara synliga för slutanvändaren.

Dölja fält

Vi ska nu göra så att fältet Kundnr i tabellen ALLA_BRUK inte syns i vår rapport. Detta fält finns ju även i tabellen KUND.

  • Växla över till Power Pivot-fönstret.
  • Se till att fliken ALLA_BRUK är markerad.
  • Högerklicka i kolumnrubriken för kolumnen Kundnr.
  • Välj sedan Dölj för klientverktyg [Hide from Client Tools].

Nu kommer denna kolumn inte längre att vara synlig när vi återvänder till Excelgränssnittet.

C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML464f58.PNG

  • Vi växlar över till Excel och tittar efter.

1. Vi ser att vi behöver uppdatera pivottabellen för att ändringarna ska slå igenom.

2. När vi uppdaterat ser vi att Kundnr inte längre finns i Power Pivot-fältlistan under tabellen ALLA_BRUK.

Ovan diskuterade vi hur man döljer fält som är dubbletter i datamodellen. Men lika vanligt är ju att dölja andra fält/kolumner av olika anledningar för användaren. Kom dock ihåg att du inte omöjliggör för användaren att använda informationen. Användaren kan ju själv öppna Power Pivotfönstret och tillgängliggöra önskad information.

Dölja tabell

Genom att högerklicka på en bladflik så kan man dölja en hel tabell för slutanvändaren.

  • Prova att dölja tabellen LAND genom att högerklicka på bladfliken LAND
  • Välj Dölj för klientverktyg [Hide from Client Tools].

När du växlar över till Excelgränssnittet kommer du upptäcka att tabellen LAND inte längre syns i panelen Pivottabellfält [PivotTable Fields].

  • Gå tillbaka till Power Pivot och högerklicka på tabellen LAND.
  • Välj Visa för klientverktyg [Unhide from Client Tools] så att tabellen återigen blir tillgänglig för oss.

Setup Menus in Admin Panel