Setup Menus in Admin Panel

Exceltabell – fördel 1-12

Ladda ner exempelfilen: Exceltabell – fördel 1-12.xlsx

Tolv fördelar med Exceltabell

Det finns många fördelar med att definiera ett område i Excel som en Exceltabell.

Excel-listor var en ny funktion som kom i Excel version 2003 och ändrade namn till Exceltabeller i version 2007.

Här ska vi gå igenom tolv av Exceltabellernas fördelar.

Tabeller i Word

Många uppfattar att ett område med värden i Excel är en tabell. En anledning kan vara att när man mankerar värden i en lista i Excel och kopierar området och klistrar in det i Word (eller PowerPoint), så skapas det en tabell.

När markören befinner sig i en tabell i Word (eller PowerPoint) visas menyfliken Tabellverktyg [Table Tools] med flera användbara menyval.

Kalkylblad i Excel

I Excel är en lista med värden bara ett område med inmatade värden i ett kalkylblad. Menyfliken Tabellverktyg [Table Tools] är inte synlig.

Tabeller i Excel

Däremot går det att definiera ett område i ett kalkylblad som en tabell. Då visas menyfliken Tabellverktyg [Table Tools] även i Excel.

Infoga Exceltabell

Det går att skapa en tabell i Excel på flera olika sätt.

Precis som i Word och PowerPoint går detta att välja att infoga en Tabell [Table] från menyfliken Infoga [Insert].

Gör så här:

  • Stå med markören i området.
  • Välj Tabell [Table] från menyfliken Infoga [Insert].
  • Bekräfta att Excel hittat rätt område och att tabellen har en rubrikrad.

Tips!

Om första raden står i fetstil (har avvikande formatering) förstår Excel att det är en rubrikrad.

Infoga Exceltabell och välja färgtema

Det går även att definiera ett område som tabell via menyvalet Formatera som Tabell [Format as a Table] på menyfliken Start [Home]. Då kan du välja ett färgtema på tabellen samtidigt.

Tips!

Definiera snabbt ett område som Exceltabell med kortkommandot CTRL+T.

Fördelar med Excels tabellverktyg

1. Exceltabeller färgmarkeras

När tabellen är färgmarkerad ser du tydligt vilka rader och kolumner som ingår i Exceltabellen.

Placerar du markören längst ner i tabellen ser du tydlig var tabellen tar slut. Du kan vara säker på att alla färgmarkerade rader och kolumner följer med när du sorterar och filtrerar i din Exceltabell.

2. Filter aktiveras

Filter ingår med automatik i en Exceltabell.

3. Rubrikrad

Översta raden blir automatiskt en rubrikrad och ligger kvar överst när du förflyttar dig längre ner i tabellen.

Obs!

Markören behöver vara kvar i tabellen, för att översta rubrikraden ska visas, när du förflyttar dig nedanför fönstrets kant.

4. Exceltabeller utökas

När nya rader och kolumner läggs till, utökas Exceltabellen och formateringen följer med, med automatik.

Det går att utöka en Exceltabell på flera sätt:

  • Via menyvalet Ändra storlek på tabell [Resize Table] i gruppen Egenskaper [Properties] på menyfliken Tabellverktyg [Table Tools].
  • Det går att dra i markeringen i nedre, högra hörnet av tabellen.
  • Infoga rader via knappen Infoga [Insert] på menyfliken Start [Home] i gruppen Celler [Cells].
  • Exceltabeller utökas om du trycker på Tab-tangenten i den sista cellen på sista raden (precis som i Word och PowerPoint).
  • Du kan även skriva in data direkt på raden nedanför en tabell.

Tips!

Om det finns text nedanför tabellen, flyttas texten, för det är tabellen som utökas.

Utöka tabeller åt sidan

När du fyller i nya rubriker utökas tabellen med automatik även åt sidan.

5. Filter på nya kolumner

Filter läggs automatiskt till även på nya kolumner. När du lägger till kolumner sist i en Exceltabell kommer filter aktiveras automatiskt på de nya kolumnerna.

6. Formler kopieras

Lägger du in en beräkningsformel i en tabellkolumn kopieras formeln automatiskt till alla rader i tabellkolumnen.

7. Lägga till rader med kortkommandon

Formeln kopieras även in på nya rader som läggs in i efterhand. Både om de nya raderna läggs till i mitten eller i slutet av en Exceltabell.

Tips!

Kortkommandona för att lägga till och ta bort rader är Ctrl + + (plus) och Ctrl + (minus).

8. Unika kolumnrubriker

Varje kolumnrubrik i en Exceltabell behöver vara unik. Det blir mindre risk att du väljer fel kolumn, då varje kolumn har ett unikt namn. Om listan ursprungligen innehöll duplicerade namn på kolumnerna, numreras kolumnrubrikerna om med automatik.

9. Formler med kolumnrubriker

Med Exceltabellerna följer också strukturerade cellreferenser. Fördelen med att använda musmarkören eller piltangenterna när du skapar formler i en Exceltabell (och inte skriver in cellreferenserna förhand) är att då används kolumnernas namn i formlerna, så du tydligt ser vilka kolumner du använt i dina formler, när du står en bit längre ner i tabellen och översta rubrikraden har ersatt kolumnbokstäverna.

Den största fördelen med strukturerade cellreferenser är att dessa referenser är dynamiska i sin natur och du behöver alltså inte ändra cellreferenserna i takt med att du ökar eller minskar ditt tabellområde.

10. Färgalternativ

Ändra färg på Exceltabellen via menyfliken Design [Design] i menyfliken Tabellverktyg [Table Tools].

11. Summarad

När menyvalet Summarad [Total Row] är aktiverat på menyfliken Tabelldesign / Design [Design] läggs det till en summarad längst ner i Exceltabellen.

Excel beräknar automatiskt en summa för kolumnen längst till höger i Exceltabellen.

Genom att själv skapa en summering nedanför tabellen, ser du att Excel har summerat korrekt.

Vill du ha fler beräkningar lägger du till dem via rullgardinsmenyn, under varje tabellkolumn på summaraden.

Det går att välja att beräkna olika saker så som Summa, Medel, Max, Min, Antal m.m.

12. Delsummor

Väljer du att filtrera din Exceltabell ändras beloppen på summaraden, så beräkningarna bara utförs på de rader som visas.

Excel har infogat delsummor. Rader som är dolda i tabellen tas inte med i delsummeringen.

Om du manuellt t.ex. lägger in en summering, strax under tabellen med Autosumma [Autosum] knappen på menyfliken Start [Home] så summerar Excel även de dolda raderna, även när du filtrerar i din tabell.

Setup Menus in Admin Panel