Setup Menus in Admin Panel

Flytta markören effektivt

Använd tangentbordet för att flytta markören till olika positioner i dokumentet.

Ladda ner Wordfil: Förflyttningsövning.docx

Flytta markören

För att redigera text behöver du kunna flytta insättningspunkten i texten.

  • Det enklaste sättet att flytta markören brukar vara att klicka med musen där du vill ha insättningspunkten.

Det finns flera olika alternativ att flytta och markera både med mus och tangentbord men även med en kombination av de båda också.

Markörförflyttning

Ett tecken Pil höger/pil vänster
En rad Pil upp/pil ner
Ett ord Ctrl + pil höger/vänster
Ett stycke Ctrl + pil upp/ner
Början av raden Home
Slutet av raden End
Först i dokumentet Ctrl + Home
Sist i dokumentet Ctrl + End
Page Up/Page Down Flyttar en skärmbild i taget

Öppna övningsfilen och träna på ytterligare sätt att förflytta dig i texten.

Setup Menus in Admin Panel