Setup Menus in Admin Panel

Formatmallar för text och rubriker

Att använda formatmallar för text och rubriker i Word är en förutsättning för att kunna ordbehandla på rätt sätt. Genom att använda formatmallar i Word får man tillgång till alla verktyg och funktioner. Dessutom förenklar det arbetet i Word och man kan snabbt och enkelt byta utseende på hela dokumentet genom några klick.

Ladda ner Wordfil: Formatmallar för text och rubriker

 

Formatmallar

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-61.png

En formatmall styr utseendet på text och stycken. Ett nytt Word-dokument använder en standardformatmall för den löpande texten, samt olika rubrikmallar. Om du ändrar formatmallen för en huvudrubrik, t ex ändrar teckensnitt från Arial till Verdana, ändras alla andra huvudrubriker samtidigt i hela dokumentet. Du slipper sitta och ändra rubrik efter rubrik. Det är ett effektivt sätt att arbeta och du får ett enhetligt utseende i ditt dokument. Användandet av formatmallar (framförallt för rubriker) är avgörande för att kunna använda andra verktyg i Word som exempelvis Innehållsförteckning [Table of Contents].

Formatmallar kan du använda antingen direkt när du skriver in texten eller i efterhand när du redigerar. På menyfliken Start [Home] i gruppen Format [Styles] finns ett galleri med olika format för den aktuella formatmallen.

 Använda formatmall

 • Placera insättningspunkten i stycket som ska bli en rubrik.
 • Menyfliken Start [Home].
 • Välj önskad rubriknivå (Rubrik 1 [Heading 1], Rubrik 2 [Heading 2], Rubrik 3 [Heading 3] och så vidare).
  Eller någon av de andra formatmallarna för text.

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret är en panel där du snabbt får en överblick över ditt dokument. Det finns även en smart sökfunktion här. Här följer en guide om hur du kan arbeta med dokumentets rubriker och Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

 

 • Menyfliken Visa [View].
 • Bocka i rutan Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-62.png

 • Navigera i dokumentet genom att klicka på olika rubrikformat
 • Klicka på pilar till vänster om rubriknamnet för att dölja eller visa underrubriker

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-63.png

 • Högerklicka på en rubrik, välj Visa rubriknivåer [Show Heading Levels] och därefter vilken rubriknivå du generellt vill visa.

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-64.png

 • Via menyn finns det flera olika alternativ för att arbeta med de olika rubriknivåerna i dokumentet.
 • Genom att dra och flytta en rubrik uppåt eller neråt i Navigeringsfönstret [Navigation Pane], flyttas hela texten som hör till rubriken.

Dokumentformatering

När hela dokumentet är märkt på korrekt sätt med formatmallar så kan man enkelt göra övergripande formateringar.

På menyfliken Design [Design] finns inbyggda dokumentformat som styr bland annat färger, teckensnitt och avstånd för hela dokumentet. Det som egentligen händer är att det förändrar de formatmallarna man använder och ger dessa nya inställningar vilket d å påverkar hela dokumentets utseende.

Setup Menus in Admin Panel