Setup Menus in Admin Panel

Formatmallar för text och rubriker

Att använda formatmallar för text och rubriker i Word är en förutsättning för att kunna ordbehandla på rätt sätt. Genom att använda formatmallar i Word får du tillgång till fler verktyg och funktioner. Dessutom förenklar det arbetet i Word och du kan snabbt och enkelt byta utseende på hela dokumentet genom några klick.

Ladda ner Wordfil: Formatmallar-för-text-och-rubriker.docx

Formatmallar

En formatmall styr utseendet på text och stycken. I ett Word-dokument kan du använd en standardformatmall för den löpande texten, samt olika rubrikmallar.

Du behöver inte försöka komma ihåg viken storlek du valde på rubrikerna på föregående sida och använda samma storlek fortsättningsvis. Genom att välja en av formatmallarna för dina rubriker går det snabbt och enkelt att ha en enhetlig stil i dokumenten.

Om du ändrar i formatmallen för en huvudrubrik, till exempel ändrar teckensnitt från Arial till Verdana, ändras utseendet även i alla andra huvudrubriker, som använde den formatmallen samtidigt i hela dokumentet.

Du slipper sitta och ändra rubrik efter rubrik. Det är ett effektivt sätt att arbeta och du får ett enhetligt utseende i ditt dokument. Användandet av formatmallar (framför allt för rubriker) är avgörande för att kunna använda andra verktyg i Word som exempelvis Innehållsförteckning [Table of Contents].

En bild som visar siluett

Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthetTips!

Har du inte självt valt någon formatmall på din text, så är formatmallen Normal [Normal] standardformatet på all text.

Formatmallsgalleriet

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje

Automatiskt genererad beskrivning

Formatmallar kan du använda antingen direkt när du skriver in texten eller i efterhand när du redigerar. På menyfliken Start [Home] i gruppen Format [Styles] finns ett galleri med olika format för den aktuella formatmallen.

 • Klicka på den nedre listpilen, till vänster i gruppen Format [Styles], för att fälla ut och se fler av de formatmallar som finns tillgängliga i dokumentet.

 Använda formatmall

Gör så här för att använda en formatmall på din text.

 • Markera eller placera insättningspunkten i stycket som ska bli en rubrik.
 • Gå till menyfliken Start [Home].
 • Välj önskad rubriknivå (Rubrik 1 [Heading 1], Rubrik 2 [Heading 2], Rubrik 3 [Heading 3] och så vidare) i gruppen Format [Styles].

Eller någon av de andra formatmallarna för text.

Panelen Navigering

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

Automatiskt genererad beskrivning

Panelen Navigering [Navigation Pane] är en panel där du snabbt får en överblick över ditt dokument. Det finns även en smart sökfunktion här. Här följer en guide om hur du kan arbeta med dokumentets rubriker och panelen Navigering [Navigation Pane].

 • Aktivera visningen av panelen på menyfliken Visa [View].
 • Bocka i rutan Navigeringsfönstret [Navigation Pane].

Nu kan du bland annat:

 • Navigera i dokumentet genom att klicka på olika rubrikformat
 • Klicka på pilar till vänster om rubriknamnet för att dölja eller visa underrubriker.

Rubriknivåer

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

Via menyn finns det flera olika alternativ för att arbeta med de olika rubriknivåerna i dokumentet.

Du kan till exempel ändra nivå på dina rubriker, utan att byta till en annan formatmall via menyn.

 • Högerklicka på en rubrik i panelen Navigering [Navigation Pane].
 • Välj Höj [Promote] eller Sänk [Demote] för att ändra till en högre eller lägre nivå.

I stället för att klicka på pilarna till vänster om rubriknamnet för att dölja eller visa de olika underrubrikerna, kan du justera visningen på alla rubriker samtidigt.

 • Högerklicka på en rubrik, välj Visa rubriknivåer [Show Heading Levels] längst ner i listan.
 • Välj därefter vilken rubriknivå du generellt vill visa.

En bild som visar siluett

Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthetTips!

Genom att dra och flytta en rubrik uppåt eller neråt i och panelen Navigering [Navigation Pane] flyttas även hela texten som hör till rubriken.

Dokumentformatering

En bild som visar text, programvara, Webbsida, Webbplats

Automatiskt genererad beskrivning

När all text i dokumentet har tilldelats formatmallar på korrekt sätt så kan du enkelt och snabbt göra övergripande formateringar.

På menyfliken Design [Design] finns inbyggda dokumentformat som styr bland annat färger, teckensnitt och avstånd för hela dokumentet. Det som egentligen händer är att det förändrar de formatmallarna du använder och ger dessa nya inställningar vilket då påverkar hela dokumentets utseende.

 • Genom att byta till en annan dokumentformateringsmall går det till exempel att ändra till centrerade rubriker i hela dokumentet med ett enda val, i galleriet för Dokumentformatering [Document Formatting] på menyfliken Design [Design].

Setup Menus in Admin Panel