Setup Menus in Admin Panel

Forms

Office 365 Forms

Office 365 Forms [Forms] används till att skapa enkäter, tester och frågeformulär.

 • Ser du inte Office 365 Forms [Forms] på startpanelen i Office 365 så klicka först på “Våfflan
 • Klicka sedan på Visa alla [All apps] så du ser alla appar som ingår i din prenumeration

Genom att skapa formulär kan du till exempel skicka ut en enkät till deltagare efter ett event.

Alla kan få ett e-postmeddelande med en klickbar webblänk och man fyller i svaren via en webbläsare.

Startsidan i Office 365 Forms

När du startat Office 365 Forms [Forms] kan du välja mellan att

 • Titta på ett redan skapat formulär
 • Visa formulär som andra har delat med dig
 • Visa formulär som är skapade in en Office 365 Grupp [Group]
 • Skapa ett nytt enkätformulär
 • Skapa ett nytt frågeformulär
 • Söka efter ett formulär

Enkätformulär

Det finns två olika typer av formulär. Vi börjar och titta på enkätformulär.

 • Välj Nytt formulär [New form] från startsidan i Office 365 Forms [Forms]
 • Ge ditt formulär ett namn
 • Välj eventuellt en bild
 • Fyll i eventuellt i kommentarstext
 • Klicka på Pluset för att lägga till en fråga
 • Välj vilken typ av svarsalternativ frågan ska ha

Frågealternativ

Du kan utforma dian frågor på flera olika sätt:

 1. Fyll i vad du vill fråga om
 2. Välj Lägg till alternativ [Add Option] för att lägga till frågealternativ
 3. Välj Lägg till alternativet Annat [Add “Oher” option] on det ska gå att fylla i ett eget alternativ på frågan.
 4. Välj om det ska gå att fylla i fler olika svar på frågan
 5. Välj om frågan ska vara obligatorisk
 6. Under menyvalet med de tre prickarna går det även att lägga till en kommentarstext till frågan och välj att svarsalternativen ska sorteras om och blandas i en slumpmässig ordning.
 7. Det går att kopiera en fråga, ta bort frågan och flytta frågan upp och ner i enkäten.

Svarsalternativ

Du kan välja mellan olika typer av svarsalternativ.

 • Svaren kan vara som valbara alternativ
 • Svaren kan vara i fritextform
 • Omdömen med stjärnor
 • Svar i from av datum
 • Svar som ska rankas i olika nivåer
 • Flervalsskala [Likert]

Frågeformulär

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTML96014f5.PNG

Det går också att skapa Frågeformulär [Quiz] i Office 365 Forms [Forms] för att göra formulär till prov, tester, certifieringar eller kunskapskartläggningar.

 • Klicka på Form [Forms] uppe på menyraden för att återgå till startsidan i Office 365 Forms [Forms].
 • Välj Nytt frågeformulär [New Quiz]
 • Ge ditt frågeformulär ett namn
 • Välj eventuellt en bild
 • Fyll i eventuellt i kommentarstext
 • Klicka på Pluset för att lägga till en fråga
 • Välj vilken typ av svarsalternativ frågan ska ha

Svarsalternativ

Skapar du ett formulär till ett prov eller certifiering kan varje fråga motsvara ett valfritt antal poäng.

Du kan ange och visa vilket eller vilka alternativ som är rätt svar.

Du kan få hjälp att skapa matematiska formler i dina frågeformulär.

Fomulärlternativ

Förgreningar

Under ikonen med de tre prickarna … Mer [More] uppe i menyfältet går det att skapa Förgreningar [Branching].

Det är användbar när man vill att ett vist svar på en fråga ska gör så att vissa frågor hoppas över eller avslutar inmatningen av formuläret.

Inställningar

Under ikonen med de tre prickarna … Mer [More] uppe i menyfältet går det att ställa in fler Inställningar [Settings].

 1. Nä man har fyllt i ett Frågeformulär kan man visa de rätta svaren efteråt
 2. Länken till formuläret kan bli tillgänglig för alla eller bara personer inom företaget.
 3. Om det är bara personer inom företaget som kan fylla i formuläret, går det att välja att det inte går att svara på enkäten anonymt och att enkäten bara kan besvaras en gång per användare.
 4. Välja om till exempel ett anmälningsformulär ska vara öppet för att ta emot anmälningar, fyll i start- och slut datum när formuläret ska vara tillgängligt, välj om frågor ska blandas och om du vill få ett e-postmeddelande varje gång någon fyller i formuläret.

Dela ut formulär

När du är klar med ditt formulär kan du:

 1. Klicka på Dela [Share]
 2. Kopiera [Copy] webblänken till formuläret
 3. Välja om länken ska vara en webblänk
 4. Välja om länken ska vara en QR-kod
 5. Välja om länken ska bäddas in i en annan websida
 6. Välja om länken ska skickas som en länk i ett e-postmeddelande
 7. Dela en länk till formuläret som en mall, så du och andra kan använda formuläret om och om igen
 8. Dela en länk till formuläret som så du och andra kan redigera och ändra i formuläret
 9. Du kan byta färgtema på formulären
 10. Du kan förhandsgranska och se hur formuläret kommer att se ut nä det används

Förhandsgranska formulär

Du kan titta på hur formuläret kommer se ut både på en dator och en mobil.

Tips! Kopierar du och skickar ut webb-länken till sidan, när du förhandgranskar formuläret för mobiler kommer formuläret visas i mobiläget även i webbläsare på en dator.

Formulärsvar

Svaren sparas i ett Excel dokument, som lagras på OneDrive.

 • Klicka på fliken Svar [Responses] för att se en sammanställning av svaren i en webbläsare.
 • Klicka på Öppna i Excel [Open in Excel] för att se en sammanställning av svaren i Excel.

Tips! De som fyller i enkäten behöver bara ha till gång till en valfri webbläsare. De behöver inte ha ett Office 365- eller Microsoft konto.

Forms inne i Excel Online

Tips! Du kan även börja skapa enkäter inifrån Excel.

På både menyfiken START [Home] och INFOGA [Insert] finns funktionen Forms [Forms] för att skapa enkäter i Office 365 Forms [Forms].

Setup Menus in Admin Panel