Setup Menus in Admin Panel

Från datafil till webbsida

Från datafil till webbsida

För att börja skapa något i Power BI behöver du läsa in en datakälla. Datakällan kallas Datauppsättning i Power BI.

Från Datauppsättningar kan du sedan skapa Rapporter och Instrumentpaneler.

Power BI applikation
Hämta data
från:/till:

   Webb-
sida

   Share-
Point
Power BI
Mobile app

Power
BI-
tjänsten

Power
BI
Desktop

   Power
BI
i Excel

Text, CSV etc. X X X
Excel-filer X X X
Databaser, SQL etc. X X X
Webbsidor X X X
Servicetjänster i molnet X X X
Affärssystem etc. X X X
OneDrive filer X X X
SharePoint filer X X X
Power BI-tjänsten X X X X X X
Power BI Desktop X
Datamodeller från Excel X X

Power BI licenser

Det finns olika versioner av Microsoft Power BI licenser.

Funktion    Power BI (gratisversion)
   Power BI Pro
   Power BI Premium
Lagringsmängd 1 GB/användare 10 GB/användare Beror på licenstyp

P1, P2, P3

Schemalagd uppdatering Dagligen Varje timme Varje timme
Mängd strömmande data 10 K rader/timme 1 M rader/timme

Beror på licenstyp

P1, P2, P3

Möjliga anslutningar 70+ 70+ 70+
Gateways Nej Ja Ja
APIs kontroller Nej Ja Ja
Full interaktivitet Nej Ja Ja
Samarbete Begränsat Ja Ja
Peer-to-Peer delning Nej Ja Ja
Publicera på webbsida Ja Ja Ja
Exportera till PowerPoint, Excel, CSV Ja Ja Ja
Skapa instrumentpaneler Nej Ja Ja
Power BI Report Server Nej Nej Ja
Power BI apps Nej Ja Ja
E-post prenumeration Nej Ja Ja
Publicera Power BI rapporter lokalt ”on-premises” Nej Nej Ja

Setup Menus in Admin Panel