Setup Menus in Admin Panel

Fritextsökning

2. Fritextsökning

Om du misslyckas med Sortera och Skriv metoden kan mejlen varit från en annan avsändare, du skickade meddelandet till flera personer och inte minns vem stod först på raden eller inte minns namnet/ämnet eller vilka personen var med i Kopia [Cc] fältet i e-postmeddelandet och så vidare. Sortera och Skriv metoden är till för meddelande du läst eller skickat nyligen.

Då får du ta till nästa metod – Fritextsökning.

Börja söka

Börja med att markera din Inkorgen [Inbox], i Navigeringsfönstret [Folder Pane] till vänster, som sökningen ska utgå från och klicka sedan i sökrutan (ovanför din lista med meddelanden) (Ctrl+E).

  • Skriv in flera sökord med mellanslag i mellan.

Sökvarianter

Mellanslag Skriv flera ord med mellanslag i mellan. Varje ord behöver ingå någonstans i meddelandet men orden behöver inte så bredvid varandra. I adressfälten, ämnesraden, meddelandetexten och till och med namnen på bifogade filer. En del företag har även aktiverat sökning på texten inne i bilagor.
– (minus) Skriver du ett minustecken framför ett ord får det ordet inte ingå i texten.
”citat” Skriver du ord ”inom citattecken” måste orden så i den ordningsföljden.
OR (eller) Använd OR på engelska och i versaler för att söka på vecka OR veckor när du är osäker vilket ord som används i meddelandena.

Hur många sökord använder du när du söker på google.com? Mer än ett ord? Försök att alltid söka på minst två ord. Du får mycket bättre sökträffar både på Google och i Outlook

Tips! Tänk på att det går att söka i kalendern. Växla till kalendern med Ctrl+2 gå till sökrutan med Ctrl+E skriv in det du letar efter. Tillbaka till e‑posten med Ctrl+1.

Sökalternativ

I Outlooksinställningar går det att välja var Outlook ska söka som standard.

  • Välj Arkiv [File], Alternativ [Options] och sedan Sök [Search].
  • Välj hur du vill att Outlook ska söka som standard.

Setup Menus in Admin Panel