Setup Menus in Admin Panel

Hantera länkar

Detta avsnitt går igenom hur du länkar information i celler till andra celler. Det går att göra inom samma arbetsbok, men även mellan olika arbetsböcker.


Ladda ner exempelfilen här.

Ladda ner den länkade arbetsboken här.

Länkar i Excel

Många använder klipp och klistra i Excel för att flytta information både mellan celler på kalkylblad och mellan arbetsböcker i Excel. Det är smartare att använda länkar. Vi ska här titta på flera olika sätt att skapa länkar i Excel.

Vi börjar med länkar mellan celler, sedan länkar mellan kalkylblad och arbetsböcker, hur man uppdaterar länkade arbetsböcker och avslutar med hyperlänkar som är länkar det går att klicka på, för att gå till en annan plats i Excel.

Länkar mellan celler

Ett sätt att flytta information från en cell till en annan cell, inom samma kalkylblad är att skriva en formel.

En enkel formel som bara består av ett lika med tecken och cellens namn. Informationen vi vill länka från står i cellen A3 och formeln i cellen som vi vill länka till blir då = A3. ( ”Cellerna” i rutnätet i Excel namnges på samma sätt som rutorna på ett schackbräde.)

När informationen ändras i cellen A3 kommer även informationen i cellen vi länkat till ändras.

Länka mellan kalkylblad

Behöver du skapa en länk mellan kalkylblad för att till exempel hämta ett värde, en rubrik eller ett datum från ett kalkylblad till ett annat, kan du skriva en formel som börja med det reserverade tecknet = ”lika med” fortsätter med kalkylbladets namn, som du vill läka till och sedan ett annat reserverat tecken som är ett ! ”utropstecken”, för att berätta för Excel att nu tar kalkylbladsnamnet slut för att följas av cellens namn.

=Celllänk!A3

Du kan både skriva in hela formeln förhand eller börja skriva in ett = tecken och sedan klicka på kalkylbladsflikens namn, i nederkanten och sedan på den önskade cellen med musmarkören. Avsluta inmatningen med att trycka på Enter-tangenten.

Tips! Undvik att använda utropstecken ! när du namnger kalkylblad.

Länkar mellan arbetsböcker

När du vill skapa länkar mellan arbetsböcker är det lite mer att tänka på.

Formeln blir:

=[arbetsboksnamn]kalkylbladsnamn!cellnamn

='[Länkad arbetsbok.xlsx]Arbetsbokslänk’!$A$3

 • Innan du skapar länkarna mellan arbetsböcker behöver både arbetsböckerna vara sparade och ha namn. Det går inte att först att skapa länkarna och sedan spara Excel-filerna.
 • Båda arbetsböckerna behöver vara öppnade. Det går inte att skapa länkar mellan stängda arbetsböcker, däremot går det att använda länkar mellan stängda arbetsböcker.
 • Arbetsboksnamnet omges av [ hakparenteser ].
 • Om arbetsboksnamnet och/eller kalkylbladsnamnet innehåller mellanslag/blanksteg eller åäö, behöver namnen omringas av ’ enkla citattecken.
 • Excel sätter med automatik in $-tecken runt cellers namn i länkar mellan arbetsböcker. Behöver du kopiera länken till andra celler, så behöver du ta bort alla $-tecknen innan du kopierar formeln.
 • Om bara Excelfilen som länken går till flyttas, bryts länken.
 • Ligger båda Excelfilerna sparade i samma mapp och båda filerna flyttas samtidigt eller om hela mappen flyttas, kommer länkarna att fortsätta att fungera.

Uppdatera länkad arbetsbok

Stänger du Excelfilen som har länkar till en annan Excelfil, kommer det upp en varning nästa gång du öppnar filen.

 • Klicka på Aktivera innehåll [Enable Content] så uppdateras innehållet, även om den länkade arbetsboken är stängd.

Ta bort och redigera länkar till andra arbetsböcker

Gör så här om du vill ta bort eller ändra sökvägen till en länkad arbetsbok.

 1. Klicka på ikonen Redigera länkar [Edit Links] på menyfliken Data [Data].
 2. Välj Ändra källa [Change Source] om du har flyttat den länkade arbetsboken till en annan plats och vill ändra sökvägen.
 3. Välj Bryt länk [Break Link] om du vill ta bort länken och endast behålla innehållet i cellen.

Hyperlänkar – klickbara länkar

Du kan också använda klickbara länkar i Excel. Då kan du klicka på en text och så flyttas markören till den plats du länkat till. Gör så här:

 1. Skriv in en text i en cell, avsluta inmatningen med Enter.
 2. Välj Länk [Link] på menyfliken Infoga [Insert].
 3. Klicka på Plats i det här dokumentet [Place in This Document].
 4. Välj vilket kalkylblad du vill länka till.
 5. Fyll i vilken cell du vill att markören ska flyttas till.
 6. Avsluta med OK.

Texten i cellen blir understruken och markerad i en annan färg.

 • Klickar du på länken flyttas markören till platsen du länkade till.

Tips! Du kan även länka till andra platser, till exempel andra kalylböcker och webbsidor.

Tips! Du kan även skapa och använda hyperlänkar, på samma sätt i de övriga Officeprogrammen.

 

Setup Menus in Admin Panel