Setup Menus in Admin Panel

Infoga tabell

I detta avsnitt ska vi titta på hur du kan infoga tabeller.

Använda tabeller

En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Det är mycket bättre att använda tabeller än att använda tabulatorerna på linjalen i Word.

Har du olika antal tabbar, i olika stycken i Word, blir det problem när du justerar en tabulator i ett stycke, för den ändringen gäller inte automatisk i övriga stycken. Tabeller strukturerar informationen visuellt och hjälper dig att visa relationer mellan saker.

Det går att använda tabeller i stället för tabbar, tabeller kan också avvändas till att ställa upp listor, beräkningar, skapa scheman eller blanketter med stödlinjer och ”rutor” att fylla i.

Tabeller är att föredra när du till exempel ska göra en uppställning som ska ha text i spalter; text eller en bild till vänster och mer text till höger.

Genom att använda tabeller bli det lättare för personer som använder skärmläsare att få tabellerna upplästa.

Skapa tabell

En bild som visar text, elektronik, skärmbild, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att skapa en tabell:

 1. Ställ markören där tabellen ska infogas.
 2. Gå till på menyfliken Infoga [Insert].
 3. Klicka på Tabell [Table].
 4. Välj Infoga tabell [Insert table].
 5. Ange hur många kolumner och hur många rader tabellen ska innehålla.
 6. Klicka på OK.

En bild som visar text, skärmbild, nummer, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Det går även att välja hur stor tabellen ska vara genom att markera i rutnätet. Gör så här:

 1. Ställ markören där tabellen ska infogas.
 2. Gå till på menyfliken Infoga [Insert].
 3. Klicka till på knappen Tabell [Table] och fortsätt att hålla ner vänster musknapp.
 4. Dra med markören nedåt, för att markera så många kolumner och så många rader som tabellen ska innehålla.
 5. Släpp klicket.

Tips!

Använd aldrig dubbla blanksteg/mellanslag för att justera placering av text i Word. Använd tabbar eller tabeller. Ett blanksteg/mellanslag behöver inte vara lika brett som ett annat blanksteg/mellanslag. Blanksteg/mellanslag mellan ord i fetstil är bredare än blanksteg/mellanslag mellan text utan fetstil.

Skriva i tabeller

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Rutorna i tabellen kallas för celler, precis som i Excel. Får inte texten plats i cellen fortsätter texten på nästa rad, inom samma cell.

 • Tryck på Enter för att infoga flera stycken, inom en cell.

Ett styckeavstånd läggs till mellan raderna. Radhöljden i tabellen anpassar sig den cell som innehåller mest text, i tabellen.

Stänga av inledande stor bokstav

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida Automatiskt genererad beskrivning

Om du inte vill att vare cell ska inledas med stor bokstav, i en tabell går det att stänga av detta i Word. Inställning gäller inte bara i det aktuella dokumentet, utan gäller för hela programmet Word.

Gör så här:

 1. Gå till menyn Arkiv [File].
 2. Välj Alternativ [Options].
 3. Välj Språkkontroll [Proofing].
 4. Klicka på Alternativ för autokorrigering [Auto Correct Options].
 5. Gå till fliken Autokorrigering [Auto Correct].
 6. Kryssa ur alternativet Inled med versal i alla tabellceller [Capitalize first letter of table cells].
 7. Avsluta med OK, två gånger.

Förflyttning i tabeller

För att förflytta dig framåt till nästa cell/ruta trycker du på Tab-tangenten, vid förflyttning bakåt till föregående cell håller du nere Skift-tangenten samtidigt som du trycker ner Tab-tangenten. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet för förflyttning.

Som alltid kan du även använda muspekaren och enkelklicka för att förflytta markören dit du vill ha den, till exempel till en annan cell än den aktuella.

Tips!

När du befinner dig i sista cellen, på sista raden i tabellens nedre högra hörn så skapas en ny tabellrad, automatiskt när du trycker på Tab-tangenten.

Menyflikarna med tabellverktyg

En bild som visar text, linje, nummer, Parallell Automatiskt genererad beskrivning

När markören står och blinkar i en tabell visas de två extra sammanhangsberoende menyflikarna Tabelldesign [Table Design] och Layout [Table Layout]. Står markören står utanför tabellen, visas inte de extra menyflikarna.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Obs!

I tidigare versioner av Word visades ordet Tabellvertyg [Table Tools] ovanför de två extra menyflikarna.

Setup Menus in Admin Panel