Setup Menus in Admin Panel

Inmatning av data

I denna lektion lär du dig olika sätt att mata in data i Excel. Vi ser hur man matar in i enstaka och i flera celler samtidigt, hur man avbryter inmatning och hur man sedan stegar in i celler om man vill göra ändringar.

Ladda ner exempelfilen.

Inmatning av data

Skriva in data i Excel gör vi ju hela tiden. I detta avsnitt ser vi på hur du skriver i en enstaka cell och i flera celler samtidigt, hur du avbryter inmatning och hur du sedan redigerar i celler, om du vill göra förändringar.

Placera cellmarkören

När du vill skriva något i en viss cell så behöver du ställa cellmarkören i den cellen. När du öppnar ett nytt kalkylblad så står cellmarkören alltid i cell A1 som är cellen längst upp till vänster i rutnätet.

Att just den cellen är markerad ser du dels att det runt om cellen är en tjockare och mörkare linje, dels genom att det står A1 uppe i Namnrutan [Name Box].

Kolumnrubriken och radsiffran är också markerad i en något mörkare grå nyans, där cellmarkören står.

Tips!

När du skriver något i en cell återspeglas det du skriver i Formelfältet [Formula Bar].

Börja inmatning

När du börjar skriva något i en cell händer det några saker:

 • Insättningspunkten börjar blinka i cellen.
 • Texten Skriv [Enter] visa nederst till vänster på Statusfältet [Status Bar].
 • Flera av ikonerna på menyfliksområdet gråmarkeras.

För att Excel ska kunna registrera och lagra den information du skriver in, behöver du bekräfta och avsluta inmatningen.

Avsluta inmatning

Bekräfta inmatningen kan du göra på flera olika sätt:

 • Du kan trycka på tangenten Enter, på tangentbordet.

Då kommer cellmarkören att hoppa en cell nedåt, samtidigt som inmatningen bekräftas.

OBS!

Notera att du alltså alltid behöver bekräfta en inmatning för att programmet ska kunna utföra en beräkning eller tolka den inmatade informationen.

När du bekräftat och avslutat inmatningen händer det några andra saker:

 • Markeringen återgår till att visa en tjockare och mörkare linje runt en cell.
 • Texten Klar [Ready] visas nederst till vänster på Statusfältet [Status Bar].
 • Ikonerna på menyfliksområdet är inte längre gråmarkerade.

Fler sätt att avsluta inmatning

Det finns fler sätt att bekräfta inmatningen:

 • Vill du bekräfta inmatningen och flytta till höger, trycker du Tabb
 • Vill du bekräfta inmatningen och flytta till vänster, trycker du Shift+Tabb.
 • Vill du bekräfta inmatningen och hoppa en cell uppåt istället, trycker du Shfit+Enter.
 • Vill du stå kvar med markeringen i den aktuella cellen, kan du använda kortkommandot Ctrl+Enter.
 • Vill du stå kvar med markeringen i den aktuella cellen, så kan du även klicka på ikonen som ser ut som en bock, till vänster om Formelfältet [Formula Bar].

Avbryta inmatning

Ibland kan det hända att du står med cellmarkören i en cell och har börjat skriva något som du inte vill bekräfta.

 • För att avbryta en påbörjad inmatning i en cell, så trycker du på ESC-knappen på tangentbordet.
 • Det går också att använda krysset, till vänster om formelfältet.

OBS!

Var noga med att avsluta inmatningen korrekt innan du går vidare i programmet. Kontrollera noga att texten Klar [Ready] visas nere till vänster på Statusfältet [Status Bar] innan du väljer något i menyerna eller förflyttar dig i kalkylbladet.

Inmatning i markering

Om du först markerar ett område, innan du börjar en inmatning, kommer markören förflytta sig inom markeringen, om du avslutar inmatningen med Enter eller Tab tangenterna.

Inmatning i flera celler samtidigt

Ibland kan du ha behov av att mata in data eller formler i flera celler samtidigt.

 1. Detta är möjligt genom att först markera flera cellerna/cellområden.
 2. Mata sedan in texten/talet/formeln, i den aktiva cellen. Tryck inte på Enter.
 3. Håll istället nere Ctrl-knappen och tryck samtidigt ner Enter.

Nu kommer alla markerade celler att få informationen inmatad samtidigt. Detta kan vara mycket tidseffektivt när det gäller formler i stora dokument.

Redigera innehållet i celler

Blev det något fel på det du matat in i en cell behöver du inte tömma innehållet med tangenten Delete och börja om från början, utan du kan istället ändra på innehållet i efterhand.

Det går att påbörja redigeringen av innehållet i en cell på tre olika sätt:

Dubbelklick För att redigera i en cell kan du dubbelklicka på cellen. Då hamnar insättningspunkten där du dubbelklickar. Har du en cell med innehållet ”Microsoft Excel” och du dubbelklickar mitt emellan orden ” Microsoft” och ” Excel” så hamnar insättningspunkten precis där.
Formelfältet [Formula Bar] Ett annat sätt är att klicka direkt uppe i Formelfältet [Formula Bar], men då behöver ju den aktuella cellen redan vara aktiv för att detta ska vara möjligt. Genom att klicka i Formelfältet [Formula Bar] kan du också med precision välja var någonstans du placerar markören.
F2-tangenten Det tredje sättet är att använda tangenten F2 på tangentbordet, när cellen är markerad. Då hamnar insättningspunkten alltid längst till höger, efter innehållet i cellen.

Setup Menus in Admin Panel