Setup Menus in Admin Panel

Kanaler

Kanaler i Teams-grupper

Varje Teams-grupp kan delas in i olika avsnitt via Kanaler [Channels], precis som det går att sätta in pärmregister i en kontorspärm.

Som standard skapas det en kanal som heter Allmänt [General] i varje Teams-grupp.

Via kanaler inom en Teams-grupp går det att föra olika typer av diskussioner eller konversationer, i olika ämnen.

  • Klicka på ikonen Mer [More] efter namnet på Teams-gruppens namn för att skapa en ny Kanal [Channel] för att organisera ert arbete inom er Teams-grupp.

  • Namnge kanalen och fyll i en beskrivning.
  • Välj om kanalen ska visas i kanallistan, med automatik eller inte för medlemmarna i Teams-gruppen.

Skicka e‑postmeddelanden

Varje Kanal [Channel] i en Teams-grupp har en egen e-postadress. E-postadressen kan användas som en funktionsbrevlåda.

På så sätt är det enkelt att skicka och vidarebefordra e‑postmeddelande till alla i Teams-gruppen.

  1. Markera en Kanal [Channel] och klicka på ikonen med de tre punkterna för Fler alternativ . . . [More options].
  2. Välj Hämta e-postadress [Get e-mail address] för att börja skicka e-postmeddelanden till er Teams-grupp.Klistra sedan i e-postadressen i ditt mejlprogram.

3. Det går att bestämma vilka som ska kunna skicka e-postmeddelanden till en Kanal [Channel] via alternativet Avancerade inställningar [Advanced options].

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTML60c65d4.PNG

När du väl har skickat e-post till en Kanal [Channel] i en Teams-grupp en gång, kommer Outlook ihåg adressen och du behöver bara börja fylla i kanalens namn, nästa gång.

Tips!

Försöka att undvika att använda innehållsrika signaturer när du skickar e-post till en Kanal [Channel].

E-postmeddelande blir en konversation i kanalen och eventuella bifogade filer kommer med.

Öppnar du det bifogade dokumentet går det att klicka på konversationsikonen, uppe till höger och skriva in kommentarer om filen.

Tips!

Det går att öppna Office-filer för redigering direkt i Teams-fönstret, i en webb-läsare eller i ett Office-program installerat lokalt på datorn.

Bifogade filer i e-postmeddelanden lagras i en egen mapp under fliken Filer [Files] i den Kanal [Channel] mejlet skickades till.

Tips!

Istället för att skicka e-post fram och till varandra i ett ärende via mejlen, går det vidarebefordra e-postmeddelanden till Teams-gruppens e-postadress och på så sätt samla information om ärendet på ett sälle och informationen blir på så sätt tillgängligt för alla i en Kanal [Channel].

Många Teams-grupper eller många Kanaler?

Det går att skapa olika Teams-grupper baserat på till exempel geografisk placering, yrkesroller, projekt och behörigheter. Har ni alla samma behörighet kan ni ha en gemensam Teams-grupp tillsammans.

Men skapa inte onödigt många Kanaler [Channels] inom en Teams-grupp.

Tänk på en vanlig kontorspärm, som har ett pärmregister.

Har du fler registerflikar än dokument i pärmen, kommer du inte orka sortera in ett fåtal dokumenten under rätt flik.

Varje Kanal [Channel] kan nämligen även ha flera Flikar [Tabs] och Kopplingar [Connectors], som beskrivs längre fram.

Tips!

Klicka på pilen som visas till vänster, i panelen när du håller markören över Teams-gruppens namn och fäll ut eller fäll ihop visningen av teamets Kanaler [Channels].

Tips!

”Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare”. – Albert Einstein

Setup Menus in Admin Panel