Setup Menus in Admin Panel

Ladda ner exempelfilen här.

 

Textfunktionen LÄNGD [LEN] räknar antal tecken i en angiven cell. Funktion har endast ett argument och i det anger du själva cellreferensen som ska räknas tecken för.

I bilden nedan ser du några exempel på hur funktionen fungerar.

I rad 3 och 4 är det enkelt att se vad resultatet blir, antal tecken i cellen. Men när cellen innehåller et talformat så blir det knepigt för ögat. I rad 6 är det ett valutaformat med tusentalsavgränsare, men funktionen LÄNGD [LEN] räknar enbart antal tecken i talets rena form (75000). Samma sak för rad 7 där den rena formen av talet är 0,78 och det blir 4 tecken.

Använd i formel

Att enbart räkna tecken och visa det i en cell kanske inte alltid är så användbart men att använda LÄNGD [LEN] tillsammans med andra funktioner ger en ny dimension.

I exemplet ovan ser vi koder i B-kolumnen och vi ska få ut siffrorna enbart till C-kolumnen. Med textfunktionen HÖGER [RIGHT] kan vi ta ut X antal tecken från höger räknat. Men nu är det olika antal siffror och därför kan vi inte sätta ett fast tal.

Lösningen blir att räkna totalt antal tecken i cellen och reducera med 3 för de tre första tecknen som är återkommande. Detta blir en dynamisk formel som kan användas för samtliga rader. Detta är ett exempel på hur LÄNGD [LEN] kan användas tillsammans med andra funktioner.

Setup Menus in Admin Panel