Setup Menus in Admin Panel

Lås utsnitt

Utsnitt [Slicers] är ett fantastiskt filtreringsverktyg. Eftersom utsnitten är objekt som flyter ovanpå rutnätet upplever många problem med att de flyttas av misstag när man använder rapporter med utsnitt. Det finns dock ett botemedel mot detta. Titta på videon eller textavsnittet nedan så ser du hur du enkelt låser fast dina utsnitt i önskad position på rutnätet.


Ladda ner Excelfilen Lås-utsnitt-i-Excel.xlsx

 

Lås utsnittens position i Excel

I ovanstående rapport finns tre utsnitt [slicers] som är kopplade till pivottabellen/pivotdiagrammet. Du kan snabbt och enkelt filtrera tabellen/diagrammet med hjälp av utsnitten. Nu vill du förhindra att du själv eller andra användare flyttar utsnittens position av misstag.

Första steget är att markera alla tre utsnitten.

  • Markera ett av utsnitten och håll nere Ctrl-knappen.
  • Med Ctrl-knappen nedtryckt klickar du på de övriga två utsnitten med musen.
  • Högerklicka sedan och välj Storlek och egenskaper… [Size and Properties…].

Panelen Formatera utsnitt [Format Slicer] dyker upp.

  • Kryssar i kryssrutan Inaktivera storleksändring och flyttning [Disable Resizing and Moving].

Nu kommer dina utsnitt att ligga i en fast position och varken du eller andra användare kan flytta utsnitten av misstag .

Bonustips! Skydda utsnitten från att tas bort

Vill du även förhindra att användarna tar bort ett utsnitt kan du lägga på ett kalkylbladsskydd. Dock är detta lite lurigt. Du behöver göra följande:

  • Markera de utsnitt du vill skydda
  • Högerklicka och välj Storlek och egenskaper… [Size and Properties…]. Under Panelen Formatera utsnitt [Format Slicer].
  • Välj du Egenskaper [Properties] och kryssar ur kryssrutan för Låst [Locked].

lås utsnitt protect slicer

  • Under menyfliken Granska [Review] klickar du på Skydda blad [Protect sheet].
  • I dialogrutan Skydda blad [Protect Sheet] är det viktigt att kryssa ur kryssrutan för Markera olåsta celler [Select unprotected cells].

Skydda utsnitt, lock slicer

Notera att du säkert också vill kryssa i kryssrutor för sortera/filtrera/använda pivottabell för användarna.

  • Ange sedan ett eventuellt lösenord och tryck OK.

Nu har du skyddat utsnitt från att tas bort samtidigt som användarna kan använda utsnitten.

2018-10-09: Det verkar dock finnas en bugg, som gör att det går att ta bort utsnittet genom att trycka Backsteg när utsnitt är markerat.

Setup Menus in Admin Panel