Setup Menus in Admin Panel

Menyfliksområdet

I menyfliksområdet finns de flesta verktygen du behöver i Excel. Denna lektion går igenom menyfliksområdenas innehåll och funktionalitet.


 Öppna en ny tom arbetsbok i Excel för att följa med under genomgången.

Menyflikarna är indelade i grupper. Gruppens namn står i underkant av respektive grupp. Liknande verktyg som “hör ihop” är samlade i samma grupp.

Nedrullningsbara menyer – visar alternativ som tillhör en knapp

Det finns nedrullningsbara menyer som visar alternativ som tillhör en knapp.

Om du har en skärm med hög upplösning visas fler verktyg på menyflikarna än om du har en skärm med lägre upplösning. Storleken på ikonerna kan också växla beroende på skärmstorlek och upplösning. Det är inte säkert att bilderna i det här alltid helt överensstämmer med Office i din dator på grund av olika skärmupplösning.

Dialogruteikon – mer alternativ

Vid vissa grupperingar finns en pil längst ner till höger (se bilden) som kallas Dialogruteikon [Dialog button].

  • Klicka på pilen så öppnas en dialogruta med fler verktyg och alternativ som tillhör just den gruppen.

Tips!

Kortkommando att visa dialogrutan Formatera celler [Format cells] är Ctrl + 1.

Exempel på vad som finns på respektive menyflik

Menyflik Exempel på innehåll
Start [Home] De vanligaste och mest använda verktyg, villkorsstyrd formatering, sök och ersätt
Infoga [Insert] Infoga pivottabell och tabell, bilder, figurer, diagram, sidhuvud och sidfot, hyperlänkar och symboler
Sidlayout [Page Layout] Teman, marginaler, stående och liggande format, utskriftsrubriker, skalning
Formler [Formulas] Funktioner, definiera namn, felkontroll
Data [Data] Importera externa data, sortering, filtrering dubbletthantering, konsolidera data, gruppera data
Granska [Review] Stavning och grammatik, synonymer, kommentarer, skydda och dela arbetsbok
Visa [View] Visningslägen, zoom, låsa fönster
Hjälp [Help] Hjälp

 Dölja menyfliksområdet

När du tycker att menyflikarna tar stor plats kan du minimera dessa och bara visa flikarnas namn. Det finns olika alternativ för detta.

Tips! Kortkommandot för detta är Ctrl + F1. Eller dubbelklicka på ett fliknamn, dubbelklicka igen för att visa menyfliksområdet.

Ett annat sätt är att högerklickar i menyfliksområdet och välja Dölj menyfliksområdet [Collaps the ribbon]. Du kan också klicka på ikonen till höger om hjälpen bland fönsterknapparna och välja Visa flikar och kommandon [Show Tabs and Commands].

Sammanhangsberoende flikar

Det finns flera menyflikar som inte visas förrän de behövs. Det finns många flikar som hänger ihop med vad du arbetar med, exempelvis diagram och pivottabeller.

Sammanhangsberoende flikar hamnar alltid till höger om den sista ordinarie menyfliken. Det kan vara en eller flera flikar beroende på vilket område du arbetar med.

Bilderna visar två olika exempel på sammanhangsberoende menyflikar för diagram och pivottabeller.

Tips!

Tänk på att du behöver aktivera respektive arbetsområde för att visa dessa sammanhangsberoende menyflikar (arbetsområde avser det område där markören är placerad). Det innebär i detta exempel att klicka/markera ett diagram eller klicka i en bild.

  • Klickar du på Öppna [Open] så får du upp en lista med de senaste använda arbetsböckerna.
  • Vill du öppna en fil på datorn klickar du på Bläddra [Browse] och då öppnas en mappstruktur.

Öppna senaste

Genom att välja Öppna senaste [Recent] på menyn Arkiv [File] visas en lista med de senaste arbetsböcker du öppnat. På detta sätt slipper du att leta upp dokument som du ofta använder, i en mappstruktur.

Menyn Arkiv

I Office använder du menyn Arkiv [File] när du gör något med dina filer, t.ex. gör utskrifter, mejlar filer eller skapar arbetsböcker. Detta kallas ibland även för Backstage-vyn. Vad som visas i vyn beror på om du har något dokument öppet.

Under den första menyn till höger i backstage-vyn [Info] så ser du information om den aktuella arbetsboken. Längst till höger finns det information om arbetsbokens Egenskaper [Properties] och du kan även skydda arbetsboken från denna sida.

Ny arbetsbok

Vill du skapa ett nytt dokument går det att göra detta via backstage-vyn under Nytt [New]. Förutom en tom arbetsbok går det att här även välja bland flera olika mallar.

Tips!

Kortkommando för en ny (tom) arbetsbok är Ctrl+N.

Öppna arbetsbok

Klickar du på Öppna [Open] så får du upp en lista med de senaste använda arbetsböckerna. Vill du öppna en fil på datorn klickar du på Den här datorn [This computer] och då öppnas en mappstruktur.

Fäst arbetsbok

Menyfliksområdet4

Genom att klicka längst ut till höger (Kartnålen) på en av de senast använda filerna så går det att fästa dessa som favoriter som alltid kommer finnas tillgängliga längst upp i listan för Senaste arbetsböcker. På detta sätt slipper du att leta upp dokument i en mappstruktur som du ofta använder.

Spara

Under menyn Arkiv [File] kan du också väja att Spara dina dokument.

  • Vill du spara ett befintligt dokument med ett annat namn eller som en annan filtyp (t.ex. PDF, textfil) så väljer du Spara som [Save As].

Tips!

Kortkommando för Spara är Ctrl + S och Spara som Ctrl + F12.

Skriv ut

För att skriva ut klickar du på Skriv ut [Print]. Då öppnas ett förhandsgranskningsläge där du kan välja att skriva ut (skrivarknappen eller Enter) eller göra ytterligare utskriftsinställningar.

Tips!

Kortkommando för Skriv ut [Print] är Ctrl + P.

Återgå till arbetsboken

För att återgå till arbetsboken och stänga backstage-vyn klickar du antingen på pilen längst upp till vänster eller trycker på Esc på tangentbordet.

Setup Menus in Admin Panel