Setup Menus in Admin Panel

Menyfliksområdet

I menyfliksområdet finns de flesta verktygen du behöver i Excel. Denna lektion går igenom menyfliksområdenas innehåll och funktionalitet.


 Menyfliksområdet – textavsnitt

Menyflikarna är indelade i grupper. Gruppens namn står i underkant av respektive grupp. Liknande verktyg som “hör ihop” är samlade i samma grupp.

ProgramfönsterXL2013-1

 

Om man har en skärm med hög upplösning visas fler verktyg på menyflikarna än om man har en skärm med lägre upplösning. Storleken på ikonerna kan också växla beroende på skärmstorlek och upplösning. Det är inte säkert att bilderna i det här alltid helt överensstämmer med Office i din dator på grund av olika skärmupplösning.

Vid vissa grupperingar finns en pil längst ner till höger (se bilden) som kallas dialogruteikon [dialog button]. Klicka på pilen så öppnas en dialogruta med fler verktyg och alternativ som tillhör just den gruppen.

Exempel på vad som finns på respektive menyflik

Menyflik Exempel på innehåll
Start [Home] De vanligaste och mest använda verktyg, villkorsstyrd formatering, sök och ersätt
Infoga [Insert] Infoga pivottabell och tabell, bilder, figurer, diagram, sidhuvud och sidfot, hyperlänkar och symboler
Sidlayout [Page Layout] Teman, marginaler, stående och liggande format, utskriftsrubriker, skalning
Formler [Formulas] Funktioner, definiera namn, felkontroll
Data [Data] Importera externa data, sortering, filtrering dubbletthantering, konsolidera data, gruppera data
Granska [Review] Stavning och grammatik, synonymer, kommentarer, skydda och dela arbetsbok
Visa [View] Visningslägen, zoom, låsa fönster

 

Dölja menyfliksområdet

När du tycker att menyflikarna tar stor plats kan du minimera dessa och bara visa flikarnas namn. Det finn olika alternativ för detta.

Kortkommandot för detta är Ctrl + F1. Eller dubbelklicka på ett fliknamn.

 

ProgramfönsterXL2013-2

Ett annat sätt är att högerklickar i menyfliksområdet och välja Dölj menyfliksområdet. Man kan också klicka på ikonen till höger om hjälpen bland fönsterknapparna och välja Visa flikar.

ProgramfönsterXL2013-3     ProgramfönsterXL2013-4

 

Sammanhangsberoende flikar

          

Det finns flera menyflikar som inte visas förrän de behövs. Det finns många flikar som hänger ihop med vad man arbetar med, exempelvis diagram och pivottabeller.
Sammanhangsberoende flikar hamnar alltid till höger om den sista ordinarie menyfliken. Det kan vara en eller flera flikar beroende på vilket område man arbetar med.
Bilderna visar två olika exempel på sammanhangsberoende menyflikar för diagram och pivottabeller.
Tänk på att man behöver aktivera respektive arbetsområde för att visa dessa sammanhangsberoende menyflikar. Det innebär i detta exempel att klicka/markera ett diagram eller klicka i pivottabellen.

 

 

ARKIVMENYN (BACKSTAGE-VYN)

I Office använder du Arkiv-menyn [File] när du gör något med dina filer, t.ex. gör utskrifter, mailar filer eller skapar arbetsböcker. Detta kallas ibland även för Backstage-vyn. Vad som visas i vyn beror på om du har något dokument öppet.

Under den första menyn till höger i backstage-vyn [Info] så ser du information om den aktuella arbetsboken. Längst till höger står filegenskaper och du kan även skydda arbetsboken från denna sida.

Menyfliksområdet1

Vill man skapa ett nytt dokument kan man göra detta via backstage-vyn under Nytt [New]. Förutom en tom arbetsbok kan man här även välja bland flera olika mallar. Kortkommando för en ny (tom) arbetsbok är Ctrl+N.

Menyfliksområdet2

Klickar man på Öppna så får man upp en lista med de senaste använda arbetsböckerna. Vill man öppna en fil på datorn klickar man på Dator och då öppnas en mappstruktur.

Menyfliksområdet3

Genom att klicka längst ut till höger (fästnålen) på en av de senast använda filerna så kan man fästa dessa som favoriter som alltid kommer finnas tillgängliga längst upp i listan för Senaste arbetsböcker. På detta sätt slipper man att leta upp dokument i en mappstruktur som man ofta använder.

Menyfliksområdet4

För att återgå till arbetsboken och stänga backstage-vyn klickar du antingen på pilen längst upp till vänster eller Esc.

Under Arkiv-menyn [File] kan du också väja att Spara dina dokument (Ctrl+S). Vill du spara ett befintligt dokument med ett annat namn eller som en annan filtyp (t.ex. PDF, textfil) så väljer du Spara som (F12).

För att skriva ut klickar du på Skriv ut eller använder kortkommandot Ctrl+P. Då öppnas ett förhandsgranskningsläge där du kan välja att skriva ut (skrivarknappen eller Enter) eller göra ytterligare utskriftsinställningar.

Menyfliksområdet5

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Setup Menus in Admin Panel