Setup Menus in Admin Panel

Menyikonerna

Teams menyikoner

När du klickar på menyikonerna i vänsterkanten av fönstret så visas olika menypaneler i Microsoft Teams.

Utförligare information om funktionerna under varje menyikon tas upp längre fram i materialet.

  • Klickar du på ikonen med de tre punkterna för Fler alternativ . . . [More options] visas ytterligare menyikoner.

Checklista

Microsoft Teams fungerar både som din checklista, planeringskalender och anslagstavla.

När du startat Microsoft Teams är det lämpligt att gå igenom menyikonerna uppifrån och ner för att bli uppdaterad om vad som har hänt och vad som kommer hända.

Aktivitet

Börja med att gå till ikonen Aktivitet [Activity] för att ser du om någon velat chatta med dig, om du har omnämnts, fått gilla-markeringar eller fått svar i en chatt eller konversation.

Chatt

Behöver du kontakta någon i ett kort ärende kan du göra det via ikonen Chatt [Chat]. Här går det att skicka och svara på privata meddelanden mellan enstaka personer.

Här kan du även få en snabb överblick om dina närmaste kontakter är tillgängliga eller inte via färgen på deras statusikoner, precis som i Skype är Grönt = använder datorn, Gult = använder inte datorn och Rött = upptagen.

Teams

Går du till ikonen Team [Team] visas en lista med arbetsgrupper för samarbete som samlar ihop det du arbetar med i Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI och Delve på ett och samma ställe. Microsoft Teams är det intelligenta nav som hjälper dig hitta och dela det materialet som är intressant för dig, just för tillfället.

Håll dig uppdaterad genom att gå igenom teamets senaste Konversationer [Conversations].

Varje Teams-grupp kan även delas in i olika Kanaler [Channels] för intresseområden inom ett projekt. Under varje Kanal [Channel] går det att samla Filer [Files] och till exempel OneNote anteckningar på ett ställe.

Via ikonen Team [Team] ser du om det har tillkommit några nya dokument eller mötesanteckningar som du bör ta del av. Ord i fetstil betyder att något har hänt där, sedan du var inne senast.

Du behöver inte leta igenom olika mappar och dokument. Alla filer som bifogats i e-postmeddelanden eller konversationer i Teams-grupper, finns samlade här och eventuella mötesprotokoll är perfekt att ha i en gemensam OneNote anteckningsbok som också kan visas här.

Kalender

Under ikonen Kalender [Calendar] får du en snabb överblick över dina närmast inplanerade möten.

Du kan skapa nya möten här, utan att öppna Outlook och även ansluta direkt till Teams- och Skype-möten, WebEx eller Go To Meeting via Microsoft Teams.

Samtal

Behöver du ha ett längre samtal med någon eller några, så gå in under ikonen Samtal [Calls] och starta ett videosamtal med möjlighet till ljud, video, ni kan även dela ut dokument, presentationer eller dela skrivbord med varandra.

Samtal [Calls] i Microsoft Teams fungerar som IP-telefoni och kommer på sikt ersätta programmen Skype för företag [Skype for Business].

OBS!

Ikonen Samtal [Calls] syns bara om du använder webb-läsaren Edge, Teams-appen i mobiler och i det installerade programmet Teams, i dagsläget.

Filer

Behöver du snabb hitta ett dokument du jobbade med nyligen, klickar du på ikonen Filer [Files].

Här hittar du både dina egna filer och dokument, som du har sparade i OneDrive och filer och dokument i dina Teams-grupper.

Tips!

Högerklicka på en fil för att flytta eller kopiera ett dokument till en annan plats.

Fler alternativ

Under menyikonen med de tre punkterna för Fler alternativ . . . [More options] finns genvägar till fler program och appar.

Antalet ikoner kan variera beroende på vad som finns tillgängligt i din organisation och vad du själv lagt till. Det går även att ansluta andra externa molntjänster, som Trello.

Här är några exempel:

OneNote

Via ikonen OneNote kommer du åt både dina egna anteckningsböcker, anteckningsböcker du delar med andra och anteckningsböcker dina olika Teams-grupper.

Planner

De som ingår i en Teams-grupp kan använda Office 365 Planner i för att tilldela uppgifter till varandra.

Stream

Medlemmar i en Teams-grupp kan publicera videofilmer in en Office 365 Stream kanal.

Hämta appen

Via ikonen Hämta appen [Get app] går det att ladda ner mobilappen till en smart telefon eller läsplatta. Ikonen visas om du använder Microsoft Teams i en webb-läsare och i programmet Teams.

Butik/Appar

Ikonen Butik/Appar [Apps] har olika namn beroende på om du använder Microsoft Teams i en webb-läsare eller använder programmet Teams i din dator.

Här går det att hämtar ytterligare appar, till exempel Twitter om du till exempel vill bevaka vad som sägs om ditt företag på nätet.

Hjälp

Under ikonen Hjälp [Help] kan du läsa dig mer om Microsoft Teams och till exempel läsa om nya funktioner som tillkommer i programmet.

Setup Menus in Admin Panel