Setup Menus in Admin Panel

Mötesfönstret

Det går att chatta och dela bildskärm med varandra i alla typer av Teams-möten, precis som i Skype för företag.

Uppe till höger kan du:

 1. Lämna mötet, genom att klicka på den röda ikonen med den telefonluren.
 2. Dela ut din bildskärm och presentationer i PowerPoint.
 3. Slå på och av din mikrofon.
 4. Slå på och av video.
 5. Visa Mer alternativ.
 6. Räcka upp handen.
 7. Visa möteschatten.
 8. Visa deltagarna.

Ha som god vana att stänga av din mikrofon när du inte själv pratar, för att undvika störande gnissel, skrap, harklingar och sörplande ljud.

 • Slå på din mikrofon när du vill säga något, ungefär som du räcker upp handen.
 • Det finns även en ikon med en “Hand” för att räcka upp handen.

OBS!

Placeringen av ikonerna kan variera beroende på om du ansluter till mötet via programmet Teams eller via en webbläsare.

Microsoft uppdatera Teams löpande och ibland skiljer sig utseende mellan programmet Teams och hur det ser ut när du ansluter via olika webb-läsare.

Fler åtgärder

5. Via ikonen med de tre prickarna finns det fler alternativ (antalet val kan variera beroende på nya uppdateringar av Teams):

 • Du komma åt inställningarna för dina ljudenheter, via kugghjulsikonen om du behöver ändra ljudkälla under mötet.
 • Det går att starta en inspelning av mötet.
 • Byta till olika visningslägen.
 • Du kan göra Mötesanteckningar [Meeting notes] under mötet.
 • Klicka på fliken Visa anteckningar [View notes tab] om du behöver större utrymme på skärmen för dina noteringar.

Mötet fortsätter i ett miniatyrfönster upp till vänster.

 • b) Klicka på ikonen Anslut [Join] uppe till höger i fönstret eller någonstans i miniatyrfönstret för mötet, uppe till vänster, för att återgå till det större mötesfönster.
 • b) Klicka på en annan eller samma ikon igen, för att stänga panelen Anteckningar [Meeting notes].

Det går att spela in ett möte eller en grupp samtal.

 • Starta eller anslut till mötet.
 • Klicka på ikonen med de tre punkterna för Fler alternativ . . . [More options]
 • Välj Starta inspelning [Start recording].

Inspelningen sparas i Microsoft 365 Stream, SharePoint eller OneDrive (beroende på viken typ av Teams-möte du är i), vilket innebär att du kan hantera, ladda ned och dela tillsammans med alla dina organisationer.

Behöver du påminna dig om vad som gicks igenom på mötet kan du att gå tillbaka till videon eller dela inspelningen med Teams-medlemmar som inte kunde närvara.

Videoinspelningar kan användas för att enkelt skapa företags- eller avdelnings-meddelanden, uppdateringar för ledningsgruppen, nyheter, demonstrationer, lösningar på allmänna problem eller annan kommunikation som du kan tänkas vilja använda videoinspelningar för i din organisation.

Räcka upp handen

6. Via handikonen kan du både räcka upp handen för att begära ordet, eller markera att du är tillbaka efter en paus.

Du kan också skicka iväg digitala applåder och uppskattningar.

Möteschatt

7. Nästa ikon visar en panel där ni kan chatta under ett möte. Här kan alla i mötet dela med sig av tips, länkar och idéer eller bara säja “Hej”. (Upp till 250 personer kan chatta samtidigt.)

Tips!

Tryck på Enter eller klicka på knappen Skicka [Send] för att skicka iväg ditt chattmeddelande.

Visa deltagare

8. Via panelen Visa deltagare [Show participants] ser du vilka deltagare som anslutit till mötet.

 • a) Här ser du vilka som stängt av ljudet på sina mikrofoner.
 • b) Alla i mötet kan avaktivera mikrofonerna för de deltagare som missat det, genom att klicka på ikonen med de tre punkterna för Fler alternativ . . . [More options].
 • c) Det går att bjuda in fler till mötet genom att fylla i personens namn.
 • d) Klicka på ikonen med kedjan för att kopiera en länk till mötet, som du sedan kan klistra in i ett e-postmeddelande, om någon tappat bort inbjudan.

Är det många som deltar i mötet visas miniatyrer i nederkanten och den person som pratar, har en större ikon än de andra under mötet.

Obs!

PowerPoint-delning, whiteboard och delade anteckningar spelas inte in för närvarande. Inspelning av en-till-en chatt är avstängt som standard.

Obs!

En inspelning av ett möte kan ha två “ägare”. Både organisatören som skapade mötet och den som startade inspelningen, blir ägare av inspelningen. Är det samma person som både bokade mötet som startade inspelningen, har inspelningen bara en ägare.

Gå till Microsoft 365 Stream eller OneDrive för att ändra på vilka som ska kunna se, dela och äga inspelningen.

Lobbyn

C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLfcc29a.PNG C:\Users\ak\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1594459f.PNG

Om personer utanför organisationen är inbjudna till ett Teams-möte får de som standard vänta i en Lobby [Lobby] tills mötesorganisatören släpper in dem i mötet.

 • Klicka på Släpp in [Admit] eller välj Visa lobby [View Lobby] om det är många som väntar på att få ansluta till mötet och du vill se listan med namnen.

Alternativ för lobbyn

Den som skapade mötet kan ställa in vilka som inte behöver vänta i lobbyn.

Det går att ändra inställnignarn för lobbyn på olika ställen, beroende på hur mötet har skapats eller om mötet redan har börjat:

 1. Öppna mötet i Teams-kalendern och välja Mötesalternativ [Meetings options].
 2. Öppna mötet i Outlook-kalendern och sedan sedan Mötesalternativ [Meetings options].
 3. Genom att klicka på de tre prickarna för Mer alternativ … [Moreoptions] under ett möte och där välja Mötesalternativ [Meetings options] för att ställa in vilka som inte behöver vänta i lobbyn.

Tips!

Administratören för Microsoft 365 kan ställa in hur lobby funktionen ska användas inom organisationen.

Setup Menus in Admin Panel