Setup Menus in Admin Panel

OM [IF]

OM [IF] är en mycket användbar funktion i Excel eftersom man kan få olika resultat från denna funktion. Man skapar villkor som resulterar i SANT [TRUE] eller FALSKT [FALSE] och på så sätt möjlighet till fler resultat. I detta avsnitt går vi igenom OM [IF] från grunden och reder ut alla delar (argument) som måste anges i funktionen.


Ladda ner Excelfilen här: OM – grundläggande

 

OM [IF] – Textavsnitt

OM-funktionen [IF] är den vanligaste av de logiska funktionerna. Med OM-funktionen kan man styra om ett villkor uppfylls eller inte så blir det två olika utfall (SANT eller FALSKT) [TRUE, FALSE]. Funktionen har tre argument enligt nedan.

Logiskt_test [Locical_test] utgörs av ett villkor eller jämförelse, exempelvis B5<42.

Logiska operatorer

När man gör ett villkor så använder man alltid av logiska operatorer, det finns 6 stycken olika logiska operatorer att tillgå.

Argumentet SANT

Det andra argumentet (värde_om_sant) [Value_if_true] anges vad som ska gälla om villkoret är uppfyllt (SANT). Detta kan vara ett fast värde, en text, en länk, eller en formel/funktion. Observera att text behöver skrivas inom dubbla citattecken (”text”) för att Excel ska uppfatta det som text.

Argumentet FALSKT

Det tredje argumentet (värde_om_falskt) [Value_if_false] anger vad som ska gälla om villkoret inte är uppfyllt [FALSKT].

Exempel på OM-formel

I exemplet ovan används OM-funktionen för att ange vilket betyg som eleverna fått på en tentamen.

C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML89b195.PNG

Villkoret som ska vara uppfyllt är E7>=$E$4.

Det innebär med ord att antalet poäng i kolumn E (elevernas tentamenpoäng) ska vara större än eller lika med poänggränsen för godkänt enligt cell E4.

Om detta uppfylls så ska ordet ”Godkänd” skrivas in annars ska texten ”Underkänd” returneras.

Setup Menus in Admin Panel