Setup Menus in Admin Panel

OneNote och Teams

Integrera OneNote i Teams

Använder ditt företag Microsoft Teams så kan Teams-gruppen ha en gemensam OneNote anteckningsbok.

OneNote finns integrerat i Microsoft Teams. Du kan öppna OneNote via menyikonerna till vänster.

Det går även att skapa en gemensam OneNote anteckningsbok för Teams-gruppen och visa anteckningsboken som en flik inne i en Teams-kanal.

Setup Menus in Admin Panel