Setup Menus in Admin Panel

OneNote på olika enheter

Olika versioner av OneNote

OneNote finns både som ett program, som app i Windows 10 och läsplattor.

OneNote finns även för smarta mobiler. Det går också att använda OneNote i webb-läsare.

Apparna för OneNote kan inte lika mycket som programmet OneNote, ännu.

Programmet OneNote

OneNote ser olika ut på olika enheter. Programmet OneNote ser ut som på bilden ovan.

 1. Anteckningsböcker [Notebooks] – här kan du öppna olika anteckningsböcker.
 2. Avsnitt [Section] – här visas olika avsnitt inom en anteckningsbok.
 3. Sidor [Pages] – här bläddrar du och lägger till fler sidor i anteckningsboken.
 4. Menyflikar [Menu Ribbons] – det går att välja mellan att fälla ner eller dölja menyflikens innehåll, genom att klicka på den lilla pilen längst bort till höger.
 5. Arkivmenyn [File Menu] – här kommer du åt inställningarna för programmet.
 6. Snabbanteckningar [Quick Notes] – här samlas anteckningar som du senare kan sortera in i rätt anteckningsbok.

OneNote appen för Windows 10 och läsplattor

1. Anteckningsböcker [Notebooks] – här kan du öppna olika anteckningsböcker.

4. Menyflikar [Menu Ribbons] – på menyflikarna finns det inte lika många val som i programmet OneNote.

5. Ikonen … Mer alternativ [More options] – här kommer du åt inställningarna för programmet.

6. Snabbanteckningar [Quick Notes] – här samlas anteckningar som du senare kan sortera in i rätt anteckningsbok.

När du öppnat en anteckningsbok ser du bokens avsnitt och sidor.

2. Avsnitt [Section] – här skapar du fler avsnitt inom en anteckningsbok.

3. Sidor [Pages] – här skapar du fler sidor i anteckningsboken.

OneNote i webb-läsare

 1. Anteckningsböcker [Notebooks] – här kan du skapa fler anteckningsböcker.
 2. Avsnitt [Section] – här går det att växla mellan och skapa avsnitt inom en anteckningsbok.
 3. Sidor [Pages] – här bläddrar du och lägger till fler sidor i anteckningsboken.
 4. Menyflikar [Menu Ribbons] – på menyflikarna finns det inte lika många val som i programmet OneNote men fler ikoner än i appen.
 5. Arkivmenyn [File Menu] – här kommer du åt några inställningar.
 6. Snabbanteckningar [Quick Notes] – här samlas anteckningar som du senare kan sortera in i rätt anteckningsbok.

OneNote i androidmobiler

                 

 1. Anteckningsböcker [Notebooks] – här kan du öppna och klicka på pluset för att skapa anteckningsböcker.
 2. Avsnitt [Section] – när du öppnat en anteckningsbok visas avsnitten. Klicka på pluset för att skapa fler avsnitt.
 3. Sidor [Pages] – när du öppnat ett avsnitt kan du bläddrar mellan sidorna. Du kan lägga till fler sidor i anteckningsboken genom att klicka på pluset.
 4. Menyikoner [Menu Icons] – här klickar du för att gå tillbaka och öppna en annan anteckningsbok.
 5. Ikonen … Mer alternativ [More options] – här kommer du åt inställningarna för programmet.
 6. Fästisar [Notes] – här samlas dina ”komihåg” anteckningar.

OneNote i iPhone

 1. Anteckningsböcker [Notebooks] – här kan du öppna och klicka på pluset för att skapa anteckningsböcker.
 2. Avsnitt [Section] – när du öppnat en anteckningsbok visas avsnitten. Klicka på pluset för att skapa fler avsnitt.
 3. Sidor [Pages] – när du öppnat ett avsnitt kan du bläddrar mellan sidorna. Du kan lägga till fler sidor i anteckningsboken genom att klicka på pluset.
 4. Menyikoner [Menu Icons] – här klickar du för att gå tillbaka och öppna en annan anteckningsbok.
 5. Ikonen … Mer alternativ [More options] – här kommer du åt inställningarna för programmet.
 6. Snabbanteckningar [Quick Notes] – här samlas anteckningar som du senare kan sortera in i rätt anteckningsbok.

OBS!

Utseende och funktioner kan variera beroende mobilmodell och version av apparna.

 

Setup Menus in Admin Panel