Setup Menus in Admin Panel

Pivottabellformat

Avsnittet behandlar vilka olika pivottabellformat som finns att välja mellan och hur vi kan använda dem. Vi kollar också hur man ändrar vilket format som är standard i ett dokument.

Ladda ner Excelfilen: 5-10 Pivottabellformat

 

Pivottabellformat – textavsnitt

Pivottabellformat

Pivottabellformat (PivotTable Styles) är själva formatstilen på pivottabellen. I Excel finns det drygt 80 stycken fördefinierade pivottabellformat och skulle du ändå inte hitta något som passar dig så finns det dessutom möjlighet att skapa dina egna pivottabellformat. Du hittar pivottabellformaten under menyfliken Design (Design) och gruppen Pivottabellformat (PivotTable Styles). Klickar du på knappen Mer (More) så visas hela galleriet.

Det räcker att hovra med musen över ett format för att se hur resultatet kommer att bli för din pivottabell.

För att ändra standardpivottabellformat för den aktuella arbetsboken högerklickar du på det format som du gillar och väljer Ange som standard (Set As Default). Nästa pivottabell som du skapar i arbetsboken kommer nu att automatiskt skapas med det nya formatet.

Vill man skapa ett eget pivottabellformat klickar man på knappen Mer (More) i gruppen Pivottabellformat (Pivot Table Styles) och väljer Nytt pivottabellformat… (New Pivot Table Style).

Därefter skapar man sitt eget format för de olika delarna genom att markera Tabellelement (Table Element) och sedan klicka på knappen Format (Format). Då öppnas dialogrutan Formatera celler (Format Cells) och man kan skapa sina önskade formateringar i flikarna Tecken (Font), Kantlinje (Border) och Fyllning (Fill).

Tips: Istället för att utgå från ett tomt pivottabellformat när man skapar sitt eget format är ett tips att utgå från ett av de befintliga formaten som man gillar. Du högerklickar på det format du vill utgå ifrån och väljer Duplicera… (Duplicate…).


Därefter kommer du in i dialogrutan Ändra pivottabellformat (Modify PivotTable Style). Först ger du formatet ett namn som passar och sedan gör du justeringar i formatet tills du är nöjd.

C:\Users\TOBIAS~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3cd7b9.PNG

 

Övningsuppgifter

 1. Öppna filen Formatera och Summera (facit: Formatera och Summera (F)).
  1. Skapa en pivottabell och placera tabellen i cell J3.
  2. Låt Varumärke och Produkt utgöra radetiketter och År respektive Format utgöra kolumnetiketter. Mätvärde ska vara Vikt.
  3. Välj rapportlayouten Tabellformat.
  4. Välj Pivottabellformatet Mellanmörkt Pivottabellformat 14.
  5. Formatera beloppen med tusentalsavgränsare utan decimaler.
  6. Dölj delsummor för År, men ha kvar delsummor för Varumärke.
  7. Kopiera sedan pivottabellen och klistra in den i en ny bladflik i cell A1. Autopassa kolumnerna. Döp bladfliken till Blad2.
  8. Ta bort alla delsummor för pivottabellen i Blad2.
  9. Infoga sedan en tom rad efter varje element.
  10. Ange pivottabellen i Blad2 som Standard-format för kommande pivottabeller i denna arbetsbok.
  11. Växla till Blad1 och skapa en ny pivottabell på nytt kalkylblad (döp till Blad3) och se att det nya formatet nu appliceras. Välj Produkt som rader och Vikt som värde.
  12. Ändra tabellformatet för den vanliga tabellen i Blad1 till samma som pivottabellerna.

 

Setup Menus in Admin Panel