Setup Menus in Admin Panel

Pivottabellformat

Avsnittet behandlar vilka olika pivottabellformat som finns att välja mellan och hur vi kan använda dem. Vi kollar också hur du ändrar vilket format som är standard i ett dokument.

Ladda ner Excelfilen:Pivottabellformat.xlsx

Pivottabellformat – textavsnitt

Pivottabellformat [PivotTable Styles] är själva formatstilen på pivottabellen. I Excel finns det drygt 80 stycken fördefinierade pivottabellformat och skulle du ändå inte hitta något som passar dig så finns det dessutom möjlighet att skapa dina egna pivottabellformat.

 • Du hittar pivottabellformaten under menyfliken Design [Design] och gruppen Pivottabellformat [PivotTable Styles].
 • Klickar du på knappen Mer [More] så visas hela galleriet.

Det räcker att hovra med musen över ett format för att se hur resultatet kommer att bli för din pivottabell.

Standardpivottabellformat

För att ändra standardpivottabellformat för den aktuella arbetsboken högerklickar du på det format som du gillar och väljer Ange som standard [Set As Default]. Nästa pivottabell som du skapar i arbetsboken kommer nu att automatiskt skapas med det nya formatet.

Ett eget pivottabellformat

Gör så här för att skapa ett eget pivottabellformat:

 • Klickar du på knappen Mer [More] i gruppen Pivottabellformat [Pivot Table Styles].
 • Välj Nytt pivottabellformat… [New Pivot Table Style].

Därefter skapar du sitt eget format för de olika delarna genom att markera Tabellelement [Table Element].

 • Klicka sedan på knappen Format [Format].

Då öppnas dialogrutan Formatera celler [Format Cells]

 • Du kan skapa dina önskade formateringar i flikarna Tecken [Font], Kantlinje [Border] och Fyllning [Fill].

Duplicera och ändra Pivottabellformat

I stället för att utgå från ett tomt pivottabellformat när du skapar sitt eget format är ett tips att utgå från ett av de befintliga formaten som du gillar.

 • Du högerklickar på det format du vill utgå ifrån och väljer Duplicera… [Duplicate…].

Därefter kommer du in i dialogrutan Ändra pivottabellformat [Modify PivotTable Style].

 • Först ger du formatet ett namn som passar och sedan gör du justeringar i formatet tills du är nöjd.

Övningsuppgifter

 1. Öppna filen Övning Pivottabellformat.xlsx och Skapa ett eget Pivottabellformat.
 2. Skapa en pivottabell och placera tabellen i cell J3 på kalkylbladet.
 3. Låt Varumärkeoch Produktutgöra radetiketter och År respektive Format utgöra kolumnetiketter. Mätvärde ska vara Vikt.
 4. Välj rapportlayouten Tabellformat.
 5. Välj Pivottabellformatet Mellanmörkt Pivottabellformat 14.
 6. Formatera beloppen med tusentalsavgränsare utan decimaler.
 7. Dölj delsummor för År, men ha kvar delsummor för Varumärke.
 8. Kopiera sedan pivottabellen och klistra in den i en ny bladflik i cell A1. Autopassa kolumnerna.
 9. Döp bladfliken till Blad2.
 10. Ta bort alla delsummor för pivottabellen i Blad2.
 11. Infoga sedan en tom rad efter varje element.
 12. Ange pivottabellen i Blad2som Standard-format för kommande pivottabeller i denna arbetsbok.
 13. Växla till kalkylbladet Pivottabellformatoch skapa en ny pivottabell på nytt kalkylblad (döp till Blad3) och se att det nya formatet nu appliceras.
 14. Välj Produktsom rader och Viktsom värde.
 15. Ändra tabellformatet för den första tabellen i kalkylbladet Pivottabellformat till samma som de övriga pivottabellerna.

 

Setup Menus in Admin Panel