Setup Menus in Admin Panel

Power BI på olika enheter

Vad är Microsoft Power BI?

Power BI är Microsofts verktyg för att visualisera data och bygga levande rapporter och instrumentpaneler.

Du kan hämta data från flera datakällor och visualisera informationen som tabeller, diagram eller kartor.

Resultatet kan visas i en webbläsare eller mobil app.

Microsoft Power BI finns både som app till smarta mobiler, som ”Service” molntjänstversion i webbläsare och som ”Desktop” klient på din dator.

Skapa konto

Gå till Microsoft hemsida för att skapa ett Power BI konto hos Microsoft.

Du kan använda en e-postadress till ett företags- eller skolkonto som är kopplat till en Office 365 prenumeration, dock inte ett Hotmail eller G-mailkonto.

Mer info finns på https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-self-service-signup-for-power-bi/ och https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/

Microsoft Power BI på olika enheter

Power BI från Microsoft finns i flera utgåvor:

 

Appar
Program
Online-tjänster
Microsoft Power BI Mobile Apps

Microsoft Power BI Windows 10 Apps

Power BI Desktop

Power BI Gateway

Power BI-repportserver

Power BI-tjänsten [Service]

Power BI server

Den här kursen börjar med att visa hur det kan se ut att jobba med Power BI rapporter i en smart telefon, i appen Power BI i Windows 10 eller på en surfplatta.

Sedan tittat vi på hur Power BI rapporter ser ut på en vanlig hemsida och publicerad på en sida i SharePoint.

Kursen fortsätter med hur du kan skapa Power BI rapporter och instrumentpaneler i en webbläsare och sedan med hur du jobbar i programmet Power BI Desktop installerat på din dator.

Sist tittar vi på hur Power BI kan delas ut och integreras med andra program.

Sedan tittar vi även på hur du kan lägga till kolumner och beräkningar via frågeverktyget Power Query. Power Query finns och fungerar likadant i både Excel och i programmet Power BI Desktop). Med Power Pivot som finns både i Excel och programmet Power BI Desktop går det att skapa relationer mellan tabeller.

Du kan använda textfiler, databaser, webbtjänster, kalkyler och datamodeller i Excel som underlag för Power BI rapporter.

  • Mer om frågeverktyget Power Query kan du läsa om i boken ”Power Query i Excel och Power BI”.
  • Mer om Power Pivot kan du läsa om i boken ”Power Pivot och DAX” från samma förlag.

Målet är att när väl dina rapporter är klara, så kommer de automatiskt att uppdateras, när datakällorna fylls på med mer information.

I ditt arbete kommer du behöva titta igenom underlagen till dina rapporter och börja med att leta reda på användbara datakällor.

Microsoft har även Power BI tilläggen integrerade i programmet Excel så som:

  • Power Pivot
  • Power Query
  • Power Map
  • Power View (Excel version 2013)

Reservation

Kursen beskriver funktionerna i den version av Microsoft Power BI och Microsoft Excel som är aktuell vid utgivningen av kursen.

Tidigare när man köpte en programvara introducerades inga nyheter i programmet förrän man köpte en senare version. Numera fungerar program som appar i smarta mobiler och uppdateras och förbättras regelbundet, upp till en gång i månaden.

Så bli inte förvånad om ett menyval har flyttats, bytt namn eller om programmen innehåller ytterligare funktioner än vad som beskrivs i denna kurs.

Uppdateringar och Servicepacks från Microsoft kan förändra hur en funktion och menyval i programmen är utformade.

Var finns Microsoft Power BI?

Säkerhet är en utgångspunkt för Microsoft Power BI. All data krypteras och följer samma säkerhetsriktlinjer som Microsoft redan arbetar med för hela Office 365 paketet.

  • Du kan använda Microsoft Power BI-tjänsten i en webbläsare och där med komma åt allt, från vilken dator som helst.
  • Du kan ladda ner och installera Microsoft Power BI Desktop i din dator som ett program.
  • Du kan installera Microsoft Power BI som en app i din mobil, surfplatta och i Windows 10. Appen är responsiv på alla dina enheter.

Tips!
Programmet Power BI Desktop kan laddas ner och installeras som ett fristående program på en dator, både på svenska och engelska via www.powerbi.com eller installeras via Windows Store.

Frågeverktyget Power Query finns bara i den installerade versionen av programmet Power BI Desktop, inte i appen Microsoft Power BI för mobiler och läsplattor.

OBS!

Via Windows Store går det att både ladda ner programmet Power BI Desktop och appen Microsoft Power BI på en dator med Windows 10.

Fördelen med att använda programmet Power BI Desktop nedladdat via Windows Store på en Windows 10 dator, är att programmet då uppdaterar sig automatiskt till den senaste aktuella version.

Power BI applikationer

Vilka eller vilket av de olika programmen Microsoft Power BI-tjänsten, Microsoft Power BI Desktop eller Microsoft Power BI appen passar dig? Det beror på vad du vill göra.

Behov Power BI applikation
Via:

 

Vill du:

   Webb-sida  

 

  Share-
Point

 

 Power BI
Mobil app

 

     Power BI
       -tjänsten     

 

              Power BI
  Desktop

 

Power BI
i Excel

 

Titta på resultat i form av Instrumentpaneler X X
Skapa instrumentpaneler X
Skriva och ställa frågor X
Skapa Insikter X
Titta på resultat i form av visuella rapporter X X X X X Power Pivot diagram
Skapa rapporter X X Power Pivot
Skapa 3D-kartor Power Map
Skapa tabellrelationer X X
Göra uträkningar X X
Lägga till fler kolumner X X
Läsa in externa datakällor

Power
BI tjänsten

Power
BI tjänsten

Power
BI tjänsten

X X X
Städa data vid inläsning Dataflöden Power Query Power Query
Exportera till PowerPoint X X

Tips!

Läs även om vanliga frågor om Power BI applikationer på Microsoft hemsida.
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-frequently-asked-questions

Setup Menus in Admin Panel