Setup Menus in Admin Panel

Power BI tjänsten

 Microsoft Power BI i webbläsaren

Du behöver ett konto upplagt hos Microsoft för att kunna använda Microsoft Power BI- tjänster eller Service på engelska.

Microsoft Power BI verktyget är gratis att använda på Microsoft och kombinerar fördelarna med Power Query och Power Pivot i Excel. Du behöver inte ens ha Excel installerat på datorn.

Gör så här:

  • Gå till https://powerbi.microsoft.com för att arbeta i Microsoft Power BI-tjänsten i en webbläsare.
  • Logga in med ett befintligt skol- eller arbetskonto.

Microsoft uppdaterar ofta och lägger till nya funktioner i Power BI.

När du loggar in i Microsoft Power BI i din webbläsare kallas det Microsoft Power BI-tjänsten och är en molntjänst.

Du kan även ladda ner och installera programmet Power BI Desktop lokalt på din dator.

Menypanelen i Power BI-tjänsten

Startsidan
[Start page]
Klicka på ”Våfflan” för att gå till Office 365 startsida.
Expandera navigeringsrutan Klicka på Expandera navigering för att växla mellan att visa menyn som ikoner eller med text.

Startsidan

Via Startsidan [Home] ser du dina arbetsytor.

Favoriter

Under Favoriter [Favorites] ser du de instrumentpaneler och rapporter du nålat fast som favoriter och vill tittar på ofta.

Senaste

Under Senaste [Recent] visas de instrumentpaneler, rapporter och arbetsytor du öppnat senast.

  • Klicka på Stjärnan på de platser som du vill ha som dina Favoriter.

Appar

App-arbetsytor [Apps] är arbetsytor som är designade för att visas i mobila appar på telefoner, läsplattor och Windows 10.

Via arbetsytorna läser man in datakällor, skapar visualiseringar, ställer in inställningar på rapporter och instrumentpaneler.

Slutanvändarna behöver inte vara medlemmar av en arbetsyta för att titta på sina rapporter och instrumentpaneler. De kan få tillgång till visualiseringarna via en utdelad app.

Via utdelade Appar är det att enkelt navigera mellan olika utvalda sidor i en rapport och även instrumentpaneler.

Delat med mig

Om ni är flera i företaget som skapar Power BI rapporter hittar du utdelade arbetsytor, rapporter och instrumentpaneler, som du har behörighet till via ikonen Delat med mig [Shared with me].

Läs

Via ikonen Läs [Learn] kan du se och läsa om nyheter om Power BI och ställa frågor i användargrupper.

Arbetsytor

Arbetsytor
[Workspaces]
Här visas arbetsytor du har tillgång till. Min Arbetsyta, Arbetsytor i Office Grupper och även App-arbetsytor.

(I Office 365 går det att skapa Teams-grupper för samarbete, dessa grupper kan ha en gemensam Power BI arbetsyta.)

Aktuell arbetsyta Här visas den arbetsyta som är aktiv. Härifrån har du åtkomst till:

Instrumentpaneler [Dashboards]

Rapporter [Reports]

Arbetsböcker [Workbooks]

Datauppsättningar [Datasets]

+ eventuella Dataflöden [Dataflow]

Arbetsytors innehåll

För att börja skapa något i Power BI behöver du läsa in en datakälla. Datakällan kallas Datauppsättning i Power BI.

Från Datauppsättningar kan du sedan skapa Rapporter och Instrumentpaneler.

En arbetsyta är inte bara den yta där du placerar visualiseringarna, utan en arbetsyta består av flera delar:

Instrumentpaneler [Dashboards] Utvalda visualiseringar från en eller flera rapporter.
Rapporter [Reports] Visualiseringar från en och samma datakälla.
Arbetsböcker [Workbooks] Inlästa kalkylböcker från Excel.
Datauppsättningar [Datasets] En eller flera datakällor.
Dataflöden [Dataflow] Eventuella dataflöden.

Navigera i Arbetsytor

För att läsa in data i Power BI-tjänsten börjar du med att Hämta data [Get Data] längst ner i den vänstra menypanelen.

  1. Den data du läst in visas sedan under rubriken Datauppsättningar + dataflöden [Datasets + dataflow] längst till höger i fönstret Min Arbetsyta [My Workspace].

2. Instrumentpaneler [Dashboards], Rapporter [Reports] och inlästa Arbetsböcker [Workbooks] från Excel kommer sedan att visas till väster om dina datakällor i fönstret under rubriken Innehåll [Content].

Tips!

Genom att klicka på Expandera navigeringsrutan uppe till vänster i menypanelen och sedan på pilen till häger om arbetsytans namn, går det att expandera Min Arbetsyta [My Workspace] nedåt och på så sätt smidigt gå i mellan de olika delarna.

3. Under rubriken Alla [All] visas allt innehåll i arbetsytan, i en lång lista.

Det kan uppfattas som lite bakvänt att jobba nedifrån och upp och från höger till vänster för att skapa något men sedan när du jobbar på det du skapat i Power BI, kommer det du oftast titta på det som ligger överst och längst till vänster.

Visa dataursprung

Via vyn Dataursprung [Data lineage] kan du se ursprungsrelationerna mellan datakällorna i en arbetsyta och alla externa kopplingar.

  • Gå till Datauppsättningar + dataflöden [Datasets + dataflow] för din arbetsyta.
  • Fäll ner menyvalet Visa [View].
  • Välj Ursprung [Lineage].

Setup Menus in Admin Panel