Setup Menus in Admin Panel

Programfönstret i Power Query

Hitta Power Query i Excel

Power Query finns inbyggt i Excel från version 2016 och som tillägg till Excel version 2010 och 2013.

Excel 2010 och 2013

I Excel 2010 och 2013 hittar du Power Query [Power Query] som en extra menyflik. I Excel 2010 och 2013 behöver du ladda ner och installera tillägget Power Query för Excel.

Se föregående avsnitt, hur du laddar ner och aktiverar tillägget i Excel.

Excel 2016

I Excel version 2016 och senare versioner finns Power Query integrerat på menyfliken Data [Data].

I Excel 2016 Professional Plus, Enterprise och Office 365 ProPlus ingår Power Query på menyfliken Data [Data].

Du hittar Power Query i gruppen Hämta och transformera [Get & Transform Data].

Menyfliken Data [Data] kan se lite olika ut beroende på vilken Service Pack som är installerad. Har du en Office 365 prenumeration uppdateras programmet regelbundet.

Power Query fönstret

När man jobbar med Power Query visas ett programfönster som kallas Frågeredigeraren [Query Editor]. Programfönstret har menyflikar och paneler som övriga Office program.

Panelen Frågor [Queries], längst till vänster kan fällas ut och in genom att klicka på pilikonen.

Panelen Frågeinställningar [Query Settings], längst till höger kan stängas genom att klicka på krysset.

Tips!

Om du råkar stänga panelen Frågeinställningar [Query Settings] till höger inne i Frågeredigeraren [Query Editor], går det att slå på visningen igen under menyfliken Visa [View].

Öppna Frågeredigeraren i Excel

När du läst in data till Excel visas panelen Frågor och anslutningar [Query Settings] till höger.

Råkar du stänga panelen i Excel går det att slå på visningen igen via menyvalet Frågor och anslutningar [Query Settings] på menyfliken Data [Data].

Setup Menus in Admin Panel