Setup Menus in Admin Panel

Punktlistor och Numrerade listor

Listor en en grundbult i presentationer. I det här avsnittet visas grundläggande hantering av listor.

Ladda ner exempelfil: Punktlistor och Numrerade listor exempelfil.pptx

Punktlistor och Numrerade listor – textavsnitt

Du kan skapa punktlistor med standardpunkter och listor med egna grafiska punkter. Du kan även skapa numrerade listor på samma sätt.

 • Klicka på knappen för Punktlista [Bullets] eller välj en bildlayout med punktlista.
 • Skriv in den första posten i din lista.
 • Tryck på Enter-tangenten. En grå punkt dyker upp på nästa rad.
 • Fortsätt till dess listan är klar.

Radbyte

Om du vill byta rad i listan men inte skapa en ny punkt kan du trycka på Shift + Enter.

Ändra punktutseende

 • Markera ramen på platshållaren.
 • Menyfliken Start [Home].
 • Välj knappen Punkter [Bullets].
 • Klicka på alternativet Punkter och numrering [Bullets and Numbering] om du vill använda annat punktutseende.

 • Knappen Anpassa [Customize] för att välja tecken för punktutseendet.
 • Välj Färg [Color] och Storlek [Size] i procent av text.
 • Du kan använda knappen Bild [Picture] för fler alternativa punkter.

Luft mellan punkter och text

När du har valt större punkter till din text kan det bli trångt mellan punkterna och texten. För att öka avståndet mellan punkter och text visar du först linjalen.

Visa linjal

 • Menyfliken Visa [View].
 • Bocka i rutan Linjal [Ruler].

Avstånd mellan punkter och text

PunktlistorOchNumreradeListor_b

 • Klicka i texten. Du kan inte välja att markera ramen på platshållaren!
 • Dra i symbolen för Hängande indrag [Hanging Indent]. Det är den lilla trekanten med spets uppåt, ” tältet”.

Flera nivåer på listan

PunktlistorOchNumreradeListor_c

Du kan skapa underpunkter till din punktlista.

 • Stå med markören i texten på en punkt.
 • Klicka på knappen Öka indrag/Minska indrag [Decrease List Level/ Increase List level]

Det går att använda Tabb-tangenten för att sänka nivån och Shift + Tabb för att höja nivå. Då behöver markören placeras framför första bokstaven i punkten.

Radavstånd

Du kan ställa in avstånd mellan rader.

 • Markera ramen på platshållaren eller markera enstaka rader.
 • Menyfliken Start [Home].
 • Välj Radavstånd [Line Spacing].

Formatpanelen

PunktlistorOchNumreradeListor_e

Formatpanelen kan du aktivera för figurer och bildobjekt. Där finns format och layoutalternativ samlat för att snabbt kunna göra ändringar.

För att aktivera Formatpanelen så högerklickar du på figuren/bildobjektet och välj sedan Formatera figur/bild [Format Shape/Picture]. Formatpanelen öppnas på höger sida med de olika alternativen för att ändra på format/layout.

Setup Menus in Admin Panel