Setup Menus in Admin Panel

Rad och styckeavstånd

För att skapa mer luft eller utrymme i texten så använder man verktygen för rad och styckeavstånd.

Ladda ner Wordfil: Word – Övningsfil till Formatera text– Rad och styckeavstånd

 

Radavstånd

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-53.png

När man skriver löpande text så är det ett avstånd mellan varje rad. Detta avstånd går att justera om man exempelvis vill ha mer luft mellan raderna i texten. På menyfliken Start [Home], klicka på knappen Rad- och styckeavstånd [Line and Paragraph Spacing]. Välj sedan önskat avstånd mellan raderna.

Vill du ställa in exakt avstånd så välj Alternativ för radavstånd [Line Spacing Options…] i menyn och skriv sedan manuellt in det avstånd som ska gälla för texten.

Avstånd mellan stycken

https://www.officekurs.se/wp-content/uploads/2015/08/word-image-54.png

I Word är standardinställningen att det är ett avstånd efter varje stycke. Det innebär att varje gång du trycker på tangenten Enter blir det ett lite extra avstånd till nästa stycke.

Om du vill ställa in mer eller mindre avstånd mellan stycken så kan du använda dialogrutan Stycke [Paragraph] eller använda verktygen på menyfliken Sidlayout/Layout [Pagelayout/Layout].

  • Markera texten du vill ändra avstånd på.
  • På menyfliken Sidlayout/Layout [Pagelayout/Layout], använd fälten för Avstånd [Spacing] och ställ in önskat avstånd före/efter stycke.

Setup Menus in Admin Panel