Setup Menus in Admin Panel

Rapporter

Rapporter

En bild som visar text, karta, skärmbild, nummer Automatiskt genererad beskrivning

En Power BI-rapport är en vy med visualiseringar som kan visa olika resultat och nyckeltal.

En rapport kan ha en enda visualisering eller flera sidor med flera visualiseringar.

Visualiseringar i en rapport representerar en sammanställning av information som är baserade på en enskild datamängd, datauppsättning, det vill säga en datakälla.

Visualiseringarna är inte statiska. Du får en utmärkt översikt över din information men kan även filtrera och utforska värden ner på detaljer och upptäcka mer och få svar på det du vill veta.

Rapporter är mycket interaktiva och anpassningsbara och visualiseringar uppdateras när underliggande data ändras.

Rapportfönstret

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon Automatiskt genererad beskrivning

Via Arbetsytor i menypanelen kan du öppna rapporten du skapat och se vad de består av.

Rapportfönstret i Power BI har olika delar:

 1. Navigeringen, längst upp (klicka på ”Våfflan” för att gå till startsidan i Microsoft 365).
 2. Menypanelen, till vänster.
 3. En Menyrad, i överkanten.
 4. Rapportsidans yta, här lägger du de visualiseringar som du vill visa.
 5. En eller flera Rapportsidor.
 6. En Filterpanel.
 7. En Visualiseringspanel.
 8. En Fältpanel.

Paneler

En bild som visar text, skärmbild, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Alla paneler kan fällas ihop så de inte tar upp så stor plats på skärmen.

 • Klicka på dubbelpilarna i överkanten av panelerna, till höger, för att fälla in och fälla ut dem.

Tips!

Varje rapport kan innehålla flera sidor på olika bladflikar precis som kalkylblad i Excel.

 • Klicka på + (plusknappen) nere till vänster i fönstret för att lägga till nya rapportsidor.

Skapa rapport

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

I vyn Min Arbetsyta [My Workspace] kan du skapa Rapporter [Reports] via ikonen Ny [New].

1. Gå till din arbetsyta.

2. Klicka på plusikonen Ny [New].

3. Välj Rapport [Report].

En bild som visar text, programvara, Datorikon, Webbsida Automatiskt genererad beskrivning

4. Välj mellan en färdig semantisk modell eller att klistra in värden som en tabell.

5. Markera den semantiska modellen eller klistra in värdena.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

6. Välj om du vill skapa en ny tom rapport eller om programmet ska skapa en automatisk rapport åt dig.

Lägg till visualiseringar

En bild som visar text, programvara, Datorikon, Multimedieprogram Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att skapa din rapport:

 • Klicka till någonstans på den tomma vita ytan på en sida och välj en visualisering från panelen Visualiseringar [Visualizations] till höger.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Det finns ett helt avsnitt i denna kurs som går igenom de olika visualiseringarna.

Lägg till fält

En bild som visar text, programvara, nummer, Datorikon Automatiskt genererad beskrivning

Nästa steg är att välja vilka fält som du vill lägga till:

 • Klicka på eller dra önskat fält från panelen Fält [Fields] in i den valda visualiseringen på sidans yta eller till önskat område i panelen Visualiseringar [Visualizations].

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Ta tag i hörnen av visualiseringen för att ändra storleken.

Fältområden

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

I panelen Visualiseringar [Visualizations] finns det flera olika områden där du kan placera fälten du vill visa i visualiseringen.

 • Placerar du fält i området Axel [Axis] får du till exempel en stapel för varje värde, beroende på vilken typ av visualisering du valt.
 • Placerar du fält i området Förklaring [Legend] får du staplar/linjer med olika färger för varje värde, beroende på vilken typ av visualisering du valt.
 • Placerar du fält i området Värden [Values] ändrar stapeln/linjer storlek/höjd beroende på värdenas storlek.

Placera fält i rätt område för att skapa tydliga visualiseringar.

 • Lägg till fler visualiseringar genom att åter klicka någonstans på den tomma sidans yta och lägg till ytterligare en valfri visualisering.

I diagrammet ovan visas Sveriges Folkmängd som Värden [Legend] med Landsdel som Axel [Axis]-värden och som Förklaring [Legend] visas i vilken Landsdel landskapen finns med olika färger.

Tips!

Om du i stället först väljer ett fält i fältpanelen, utan att först markerat en visualisering kommer Power BI själv att välja en lämplig visualisering baserat på värdena.

Spara rapport

En bild som visar text, programvara, Datorikon, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Glöm inte att spara din rapport.

 • Klicka på diskettsymbolen på den övre menyraden för att spara din rapport och ge den ett bra namn.

Under tiden du redigerar din rapport är det en bra vana att spara förändringar i rapporten med jämna mellanrum ifall något oväntat händer till exempel om internetuppkopplingen går ner.

Du kan spara på två ställen:

 • Klicka på ikonen Spara rapport [Save report] uppe till höger på menyraden för att spara din rapport.
 • Eller välja Spara [Save] via menyvalet Fil [File] uppe till vänster.

Spara som

Du kan även välja att spara rapporten med ett nytt namn via menyvalet Fil [File] eller Spara som [Save as].

Här finner du även val för att Skriva ut [Print] rapporter, Publicera på webben [Publish to web], Bädda in i SharePoint [Embed in SharePoint], Exportera till PowerPoint [Export to PowerPoint] och PDF.

OBS!

Menyvalen under menyn Fil [File] ser olika ut beroende på om du är i läs- eller redigeringsläget i din rapport.

Byta namn på rapporter

En bild som visar text, skärmbild, nummer, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Du hittar inställningar för att byta namn på rapporter om du går till arbetsytan.

 • Klicka på ikonen med tre prickar för … Fler alternativ [More Options] efter rapportens namn.
 • Välj Inställningar [Settings].

Ta bort rapport

Via ikonen med tre prickar för … Fler alternativ [More Options] efter rapportens namn [Settings] under Arbetsytor [Workspaces] kan du även ta bort en rapport genom att välja Ta bort [Delete].

Övning Skapa rapport i Power BI-tjänsten

Öva på: Övning/facit filer
Läs in Excelfilen 3. LH Sveriges befolkning.xlsx om du inte redan gjort det. 3. LH Sveriges befolkning.xlsx

3.1 LH Sveriges befolkningsrapport.pbix

En bild som visar text, skärmbild, programvara, nummer Automatiskt genererad beskrivning

 • Skapa en rapport som innehåller flera olika typer av visualiseringar.
 • Spara rapporten med namnet LH Sveriges befolkningsrapport.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Ibland placeras platser i andra länder i visualiseringar som visar kartor. Lägg till fler fält i området för Plats [Location] för att hjälpa programmet att förstå i vilket land de geografiska platserna befinner sig.

Setup Menus in Admin Panel