Setup Menus in Admin Panel

SharePoint online

SharePoint Online

Starta SharePoint Online

SharePoint Online är ett molnbaserat verktyg för informationsdelning, samarbete och kommunikation.

SharePoint Online fungerar som en lagringsplats i molnet, där du och dina medarbetare kan komma åt, redigera och dela filer, beroende på dina behörighetsnivåer.

SharePoint används ofta för att dela och lagra dokument men det går även att hantera projekt, hantera Att-göra listor, kalendrar eller bygga hemsidor i SharePoint, både interna och externa och mycket annat.

 • Logga in på Office 365 i din webbläsare.
 • Klicka på ikonen SharePoint på Office 365 startsida för att komma till webbplatsen SharePoint Online.

eller

 • Klicka på menyn högst uppe till vänster, i Office 365 och välj SharePoint Online.

Startsidan i SharePoint Online

Strukturen i SharePoint Online fungerar som vanliga hemsidor på Internet. Det finns en Startsida som fungerar som en anslagstavla och från den kan du gå till undersidor som kallas webbplatser.

Till höger i fönstret visas en menypanel med:

 • Överst visas de webbplatser du Följer [Following]. För att följa en webbplats klickar du på Stjärnan.
 • Du ser en även lista på de Senaste [Recent] webbplatser du besökt.
 • Längre ner finns det Aktuella länkar [Featured links] som tar dig till webbplatser som är gemensamma och som visas för alla inom organisationen.
 • Om du har behörighet kan du längst ner, i den högra menypanelen välja Redigera [Edit], för att lägga till fler länkar i menyn till ytterligare webbplatser.
 • Längst upp i menyfältet, kan du (om du är behörig) klicka på Skapa webbplats [Create site] för att skapa fler webbplatser.

Fördelar med SharePoint

Traditionellt har man lagrat dokument i mappar på servrar. Dessutom brukar användarna mejla dokument mellan varandra.

Det medför att samma dokument riskerar att finnas på flera platser och i olika versioner och hamna hos fel personer. Man kan uppleva en osäkerhet på om det dokument man jobbar i, är den senaste och aktuella utgåvan.

 • I SharePoint Online kan man komma åt dokument via en webb-läsare.
 • Dokument lagras och redigeras på ett ställe.
 • SharePoint Online har stöd för versionshantering av dokument.
 • Istället för att bifoga dokument via e-post skickar man en klickbar länk till dokumentet.
 • Ägaren av dokumentet kan sätta behörighet på varje enskilt dokument.
 • Dokumenten är sökbara.
 • Dokumenten är krypterade med SSL.

Mängden dokument i världen fördubblas vartannat år, så söktjänster som Google behövs inte bara på internet. Företag behöver också effektiva sökbara dokumenthanteringssystem som SharePoint Online. Att ett mindre företag ha över 1 000 000 dokument är inte ovanlig längre.

Inom varje webbplats (webbsida) går det att söka för att hitta det du letar efter i SharePoint Online.

Tips! Klicka på ordet SharePoint i överdelen av fönstret för att återgå till Startsidan från en underliggande webbplats.

Olika typer av webbplatser

Det finns olika typer av webbplatser i SharePoint Online.

Vi ska titta på två typer:

 • Office 365 Grupper [Groups]
 • Klassiska SharePoint Gruppwebbplatser [Team Sites].

Designen av sidorna i SharePoint Online kan anpassas så du knappt förstår att du besöker en webbplats i SharePoint.

Office 365 Grupper

Office 365 Grupper [Groups] är en färdig webbplats som innehåller valda delar av vad som går att använda i SharePoint Online. Allt som skapas i Office 365 Grupper [Groups] lagras i SharePoint.

Office 365 Grupper [Groups] används med fördel av en grupp medarbetare på en avdelning som jobbar med ett gemensamt projekt.

SharePoint gruppwebbplatser

Klassiska SharePoint gruppwebbplatser [Team Sites] används oftare till exempel för olika avdelningar på ett företag.

Office 365 Grupper [Groups] är oftare beroende av de aktiva medlemmarna emedan medarbetarna i en klassisk SharePoint gruppwebbplats [Team Site] kan byts ut, under ett längre tidsperspektiv.

Setup Menus in Admin Panel