Setup Menus in Admin Panel

SmartArt

SmartArt är inbyggda figurer för att presentera text med grafiska illustrationer. Här visas de grundläggande delarna för att skapa och hantera SmartArt.

Ladda ner exempelfil: SmartArt exempelfil.xlsx

SmartArt – textavsnitt

Med SmartArt kan du snabbt och professionellt skapa till exempel organisationsscheman och cyklisk- eller relationsgrafik. Det finns ett inbyggt galleri med exempelfigurer att utgå från.

 • 1. För att infoga SmartArt [SmartArt] kan du välja en färdig bildlayout med en platshållare och klicka på SmartArt ikonen i platshållaren. Storleken på illustrationen kommer automatiskt att anpassas till platshållarens marginaler.

eller

 • 2. Klicka på knappen SmartArt [SmartArt] på menyfliken Infoga [Insert].  Illustrationen kommer bli ett fritt grafiskt objekt. Du behöver själv andra på storleken för att anpassa illustrationen till sidans marginaler.

 • Välj lämpligt utseende.
 • Klicka OK.
 • Skriv text i figuren eller klicka längst till vänster för att fälla ut en ruta där du kan skriva i en punktlista.

Lägg till figur

Gör så här för att lägga till en figur, i SmartArt illustrationen:

Alternativ 1: Fäll ut textrutan till vänster och skapa en extra rad genom att trycka på Enter.

Alternativ 2: Högerklicka på en figur och välj Lägg till figur [Add Shape].

Alternativ 3: Välj Lägg till figur [Add Shape] från menyfliken SmartArt-verktyg [Smart Art Tools].

Ta bort figur

SmartArtPowerPoint_b

Ta bort en enstaka figur genom att markera den och trycka på tangenten Delete.

Ändra färger och format

SmartArtPowerPoint_d

 • Markera SmartArt-illustrationen.
 • Gruppen SmartArt-format [Smart Art Style] och den sammanhangsberoende menyfliken Design [Design], under SmartArt-verktyg [Smart Art Tools].
 • Välj knappen Ändra färger [Change Colors] respektive ett matchande SmartArt-format.

Konvertera punktlista till SmartArt

 • Markera platshållaren som innehåller texten (punktlistan).
 • Menyfliken Start [Home].
 • Knappen Konvertera till SmartArt [Convert to SmartArt]

SmartArtPowerPoint_e

 • Välj önskad layout.

SmartArtPowerPoint_j

Organisationsschema

Ett organisationsschema som ska presenteras på skärm, bör inte bestå av alltför många rutor och nivåer, eftersom det då blir svåröverskådligt. Det är i så fall bättre att dela upp schemat i mindre sektioner. Tänk på att arbeta med tydliga kontraster och lättlästa teckensnitt. I PowerPoint används SmartArt-illustrationer för att skapa organisationsscheman.

Skapa organisationsschema

 • För att infoga ett organisationsschema kan du välja en färdig bildlayout som innehåller SmartArt eller klicka på knappen SmartArt [SmartArt] på menyfliken Infoga [Insert].
 • 2. Markera kategorin Hierarki [Hiearchy].
 • 3. Välj någon av layouterna i översta raden för att få tillgång till assistentrutan och hängande layouter.
 • 4. Klicka OK.
  SmartArtPowerPoint_g
 • Skriv direkt i textrutan eller använd punktlistan som visas till vänster eller till höger om schemat.
 • Om textrutan inte visas klickar du på ”pilen” till vänster om SmartArt-rutan.

Textstorleken anpassas automatiskt till storleken på själva organisationsschemat. Du får förmodligen göra justeringar av textstorlek, fetstil, färg eller liknande i slutskedet.

Redigera organisationsschema

SmartArtPowerPoint_h

Du kan lägga till rutor på samma nivå genom att trycka på Enter efter sista punkten.

I gruppen Skapa grafik [Create Graphic] finns flera verktyg och alternativ för ditt Organisationsschema.

 • Via knappen Lägg till form [Add Shape] kan du komplettera schemat med fler rutor i olika nivåer.

Du kan höja, sänka och flytta rutor samt ändra Layout [Layout] för schemat.

OBS!

Det går bara att ändra Layout [Layout] på vissa typer av SmartArts, bara de i gruppen Hierarki [Hierarki].

När en textbox är markerad, bli alternativet Layout [Layout] valbart på menyfliken SmartArt-design [SmartArt-design].

Setup Menus in Admin Panel