Setup Menus in Admin Panel

Snabbfyllning

Med Snabbfyllning [Flash Fill] automatiserar du arbetsuppgifter med hjälp av en i programmet inbyggd logik. Snabbfyllning [Flash Fill] ersätter mycket av det du tidigare var tvungen att göra med mer eller mindre avancerade formler och möjliggör dessa automatiseringar till ALLA Excelanvändare eftersom det är så enkelt att använda verktyget Snabbfyllning. Slå ihop förnamn och efternamn supersnabbt, bryt ut initialer från namn, gör om STORA till små bokstäver, ta bort decimaler är bara några saker du kan göra med en enkel knapptryckning. Snabbfyllning finns från version 2013.

Ladda ner Excelfil: Snabbfyllning exempelfil.xlsx

(Notering: 1:54 in i filmen visas hur initialer kan fyllas. För att lyckas med detta behöver två celler först fyllas och sedan utföra snabbfyllning, vilket inte framgår i filmen)

Sammanfoga

I exemplet (bilden nedan) har vi en lista med för- och efternamn i två kolumner och vill skriva ut hela namnet i C-kolumnen.

Gör följande för att använda Snabbfyllning:

  1. Skriv in för- och efternamn i en av cellerna i C-kolumnen.
  2. Klicka på menyfliken Data.
  3. Klicka på knappen Snabbfyllning [Flash Fill].
  4. Excel fyller hela listan med för- och efternamn i kolumnen.

C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb7f695d.PNG

Det går också bra att använda kortkommandot Ctrl + E istället för att klicka på knappen Snabbfyllning [Flash Fill].

Extrahera (bryt ut)

På liknande sätt som vi ovan sammanfogade uppgifter, kan du med Snabbfyllning istället extrahera ut delar från en eller flera celler/kolumner. I nedanstående exempel har vi för- och efternamn i A-kolumnen. Uppgiften är nu att extrahera ut följande i separata kolumner; Förnamn, Efternamn, Initialer, namnen i omvänd ordning (efternamn och förnamn), infoga ett kommatecken mellan namnen och slutligen skriva ut förnamnet i stora bokstäver. Allt detta kan du snabbt göra med snabbfyllning.

Skriver in första förnamnet ”Fredrik” i cell B2 och trycker Enter (1) och därefter Ctrl + E eller knappen Snabbfyllning (2). Alla förnamnen fylls i automatiskt (3).

Observera att det inte går att utföra Snabbfyllning på flera kolumner samtidigt.

Tomrader

Har du tomrader i dina data och vill utföra Snabbfyllning gör du på följande sätt:

  1. Skriv in det första värdet.
  2. Sedan behöver du markera de celler där du vill applicera din snabbfyllning på inklusive cellen där du matat in önskat värde.
  3. På menyfliken Data, klicka på knappen Snabbfyllning [Flash Fill].
  4. Då kommer Excel att förstå och skapa hela listan (annars fylls listan bara ner till första tomraden).

Övning:

Öppna filen Snabbfyllning ovningsfil.xlsx  och gör övningarna i de olika bladflikarna.

Setup Menus in Admin Panel